21 Ciekawostek o Kawkach

kawka
foto – Pixabay

Kawka – gatunek ptaka z rodziny krukowatych, którego pełna nazwa brzmi kawka zwyczajna (łac. Corvus monedula).

1. Kawki zamieszkują Europę i Azję oraz północną część Afryki. W Polsce można je spotkać na terenie całego kraju.

2. Po raz pierwszy gatunek został opisany zgodnie z zasadami dwuczłonowego nazewnictwa przez Karola Linneusza w 1758 r. Znalazł się w 10. edycji jego dzieła „Systema naturae” pod nazwą Corvus monedula.

3. Blisko spokrewnionym gatunkiem jest kawka srokata (łac. Corvus dauuricus). Zamieszkuje we wschodniej części Azji. Wielkością jest zbliżona do rozmiarów kawki zwyczajnej, różni się natomiast upierzeniem. Prezentuje ponadto identyczne zachowania i upodobania żywieniowe.

4. Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny (IOC) klasyfikuje obecnie kawki, w tym również kawki srokate, w rodzaju Coloeus. Wyróżnia ponadto cztery podgatunki, takie jak Coloeus monedula monedula, Coloeus monedula spermologus, Coloeus monedula soemmerringii oraz Coloneus monedula cirtensis.

5. Ptak ten ma czarną twarz, tułów i ogon. Boki szyi i kark są jasnoszare. Na głowie ma ciemne pióra, które tworzą jakby czapeczkę. U dorosłych osobników tęczówka oka jest biała, natomiast u młodych niebieska.

6. Długość ciała wynosi od 30 do 34 cm, a rozpiętość skrzydeł od 64 do 73 cm. Waga kształtuje się na poziomie od 180 do 260 g. Samica i samiec są do siebie podobni, nie wykazują cech dymorfizmu płciowego.

7. Osobniki tego gatunku tworzą zhierarchizowane stada. Miejsce w stadzie ma wpływ również na łączenie się w pary. Następuje ono pomiędzy samcami i samicami zajmującymi taką samą pozycję w społeczności. Stadami rządzą samice alfa, a funkcja ta przechodzi następnie na ich córki.

8. Gniazda tworzy przeważnie w koloniach. Na miejsca gniazdowania wybiera budynki, takie jak wieże kościelne lub kominy, a także dziuple drzew w parkach lub otwory w skałach. Korzysta także z budek lęgowych.

9. Do tworzenia gniazd wykorzystuje różnorodne materiały, takie jak gałązki, błoto, kawałki spróchniałego drewna, korzonki roślin, pióra i sierść, a nawet śmieci pozostawione przez ludzi.

10. Okres lęgowy przypada na połowę kwietnia. Samica znosi od 2 do 6 jaj, a następnie wysiaduje je przez ok. 18 dni. Samce dostarczają im pokarm. Nie mieszkają jednak w tym czasie w gnieździe.

11. Młode osobniki są zdolne do lotu po ok. 4-5 tygodniach. Już wcześniej jednak opuszczają gniazda i spacerują po ziemi. Opiekują się nimi wówczas nie tylko rodzice, ale całe stado, które może wykazywać agresję w stosunku do tego, kto chciałby zrobić krzywdę potomstwu.

12. Młode, spacerujące kawki często wyglądają jakby zostały opuszczone. W rzeczywistości jednak, jak już wspomniano, czuwają nad nimi rodzice i pozostali członkowie stada. Ludzie często popełniają błąd, zabierając młode. Należy się tego wystrzegać, gdyż oddane ponownie stadu mogą zostać przez nie nieprzyjęte lub trafić na ostatnią pozycję w hierarchii.

13. W zimie do Polski przylatują kawki ze wschodu i z północy. Tworzą wówczas liczne stada, często wspólnie z gawronami, z którymi nocują.

14. W skład pożywienia kawek wchodzą owady, larwy, rzadziej pisklęta, ślimaki, małe gryzonie czy jagody. W zimie żywią się ziarnami, a także odpadkami pozostawionymi przez człowieka.

15. Kawki są bardzo inteligentnymi ptakami, które łatwo potrafią dostosować się do zmieniających się warunków. Potrafią przekazywać sobie informacje i zapamiętywać jednostki, które stanowią dla nich zagrożenie, a także posługiwać się różnymi przedmiotami, by zdobyć pożywienie, np. wydłubać gałązką ziarenka. Liczba neuronów w mózgach kawek zbliżona jest do liczby występującej u ssaków naczelnych.

16. Wśród udomowionych osobników kawek obserwowano umiejętność rozpoznawania ludzkich twarzy, a nawet odczytywania informacji z ruchu oczu lub kierunku spojrzenia.

17. W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) kawki znajdują się na liście zwierząt najmniejszej troski.

18. W Polsce kawka objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Liczebność kawek szacowana jest na 100-300 tys. par.

19. W związku z tym, że kawki lubią wykorzystywać jako miejsca gniazdowania kominy i wyloty przewodów wentylacyjnych, można zabezpieczać te miejsca siatką ochronną przeznaczoną specjalnie do tego celu. Nie należy wykonywać tego w okresie lęgowym, by nie zabić piskląt.

20. Niegdyś kawki gniazdowały przede wszystkim w leśnych dziuplach i skalnych szczelinach. Do miast zaczęły ściągać po II wojnie światowej, gdyż powojenne gruzowiska przypominały naturalne rumowiska skalne.

21. Kawki, tak jak i inne ptaki, obchodzą swoje święto 1 kwietnia. Zostało ono ustanowione w 1906 r. jako Międzynarodowy Dzień Ptaków, podczas ratyfikacji Konwencji o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa z 19 marca 1902 r. Polska ratyfikowała tę umowę w 1932 r.

4.2/5 - (11 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić