15 Ciekawostek o Kanale Sueskim

kanał sueski
foto – Autorstwa W. M. Welch / US Navy – ID:DN-ST-84-05062 / Service Depicted: Navy, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3156651

Gdyby tak zastanowić się nad ważnymi wydarzeniami poprzedniego tysiąclecia, doszukać by się można kilku wydarzeń, które w istotny sposób zmieniły rozwój cywilizacyjny na Ziemi. Zaliczyć do nich można wymieniając w kolejności od najstarszego: odkrycie Ameryki, przekopanie Kanału Sueskiego, lot człowieka w Kosmos. Ktoś mógłby zapytać, a co z Kanałem Panamskim. No nie, Kanał Panamski to już było powielenie sukcesu, jakim było uruchomienie Kanału Sueskiego. Dziś trudno sobie wyobrazić jakby wyglądała komunikacja międzykontynentalna gdyby nie Kanał Sueski. I temu wydarzeniu warto przyjrzeć się trochę dokładniej.

1. Kanał Sueski jest pierwszym na tak dużą skalę przedsięwzięciem inżynieryjnym w dziejach ludzkości. Dziś wydawać się to może mocno przesadzone, niemniej pod uwagę należy wziąć fakt, że przekopanie kanału miało miejsce 150 lat temu. W tamtych czasach liczyła się głównie siła ludzkich mięśni i tylko nieznacznie wsparta nowoczesnymi, jak na tamte czasy, maszynami parowymi. Kanał mający 163 kilometry długości i 160 do 300 metrów szerokości jest bardzo efektownym pomnikiem inżynierskich zdolności człowieka.

2. Zanim jeszcze powstał Kanał Sueski w obecnej formie, już około roku 1956 przed nową erą, powstawały pierwsze koncepcje przekopania kanału w miejscu nazywanym Przesmykiem Sueskim. Gdyby wówczas podjęto działania zapewne, doprowadzono by do przekopu, gdyż w tamtych czasach, do tego rodzaju robót, wykorzystywano głównie niewolników.

3. W czasach starożytnych pojawiało się wiele koncepcji związanych z przekopaniem kanału lub kanałów łączących z sobą różnych miejsc w rejonie Przesmyku Sueskiego. Niektóre wczesne projekty doczekały się realizacji, a po niektórych nie pozostał żaden ślad. Ważne zawsze było to, że każdy, kto podnosił projekt wykopania kanału, zdawał sobie sprawę, jak bardzo ułatwiłoby to komunikację morską pomiędzy Europą a Azją.

4. Pierwszy poważny projekt skrócenia drogi morskiej z Europy do Azji doczekał się realizacji w roku 1859 i zakończył pomyślnie w roku 1869. W obliczu kilku tysiącleci minionych i tych, czy też tych, które mają nastąpić, Kanał Sueski stał się naprawdę wiekopomnym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Co prawda w dzisiejszych czasach, podróżowanie odbywa się na wiele różnych sposobów, to jednak transport morski zyskał bardzo dużo.

5. Jako ciekawostkę można przytoczyć niezrozumiały fakt, mówiący o tym, że pomimo zainteresowania budową Kanału Sueskie przez kilka europejskich państw, nie było wśród nich Brytyjczyków. Jest to tym bardziej dziwne, że dzięki kanałowi, odległość morskiego szlaku z Wielkiej Brytanii do perły w koronie brytyjskiego imperium, jakim były Indie, skrócona została o ponad 7 tysięcy kilometrów.

6. Na poczet budowy Kanału Sueskiego planowano pozyskać kapitał, emitując akcje Kompanii Kanału Sueskiego. Akcje kupowało wiele osób oraz państw z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Całe przedsięwzięcie i kontrola nad jego efektem doceniona została dopiero przez angielskiego premiera Benjamina Disraelego w roku 1882. Doprowadził on do kupna akcji umożliwiającego przejęcie władzy nad Kanałem Sueskim.

7. W czasie II wojny, Niemcy i Włosi podjęli starania zdobycia zwierzchnictwa nad kanałem, niestety wojska niemieckie zostały skutecznie powstrzymane w bitwie pod Al-Alamajn.

8. Nieustający konflikt zbrojny prowadzony pomiędzy Egiptem a Izraelem, nie sprzyjał rozwojowi żeglugi po wodach kanału. W wyniku tak zwanej wojny sześciodniowej prawobrzeżny odcinek kanału dostał się w ręce Izraela.

9. W wyniku konfliktu pomiędzy Izraelem a Egiptem, przez kilka lat Kanał Sueski był zamknięty. W roku 1967 kanał został zamknięty. Ponowne otwarcie miało miejsce w roku 1975. Przez te kilka lat zamknięcia, kanał został w znaczny sposób zaśmiecony, częściowo zdewastowany i przed otwarciem wymagał wielu zabiegów modernizacyjnych i oczyszczających.

10. Wartym odnotowania jest fakt, że przy budowie Kanału Sueskiego zaangażowani byli także Polacy. Wśród nich byli: inżynier hydrotechnik Stanisław Janicki, kierownik robót Mieczysław Geniusz i Cyprian Kuczewski.

11. Dziś Kanał Sueski ma wybudowany dodatkowy tor wodny, którego długość wynosi 72 kilometry i poprowadzony został równolegle do starego koryta. Dzięki nowemu odcinkowi zwiększyła się przepustowość kanału.

12. Kanał jest zbyt płytki, aby mogły przepływać przez niego największe tankowce, transportujące ropę naftową. W związku z tym wzdłuż kanału zbudowano potężny rurociąg, którym pompowana jest ropa z tankowców dopływających do południowego krańca kanału, a odbierana przez inne tankowce po drugiej, północnej stronie kanału.

13. Kanał Sueski jest bardzo ruchliwą arterią morska. Każdej doby pokonuje go 60 statków. Według danych z 2008 roku, w ciągu roku kanał pokonało 21 415 statków. Średnio statki potrzebują około 15 godzin na przepłynięcie wodami kanału.

14. Nad kanałem przerzucony jest most dla ruchu samochodowego, oraz tunel Ahmeda Hamdiego. Dodatkowo dla obsługi ruchu kolejowego zbudowano most obrotowy El Ferdan.

15. Jak pokazało wydarzenie z 23 marca 2021 roku, bardzo łatwo jest zablokować żeglugę na kanale. W tym dniu na skutek błędu nawigacyjnego potężny kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie, z której został odholowany dopiero 29 marca. Podczas tego incydentu ruch statków na kanale był wstrzymany.

5/5 - (1 vote)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić