Atrakcje Jawor – Co Warto Zobaczyć w 2024 ?

fotografia – Danapass / Wikipedia

Są miasta w Polsce o których w określonych sytuacjach staje się głośno. Media potrafią kilkoma komunikatami jak to się często określać „zrobić miastu rozgłos”. Podobnie było z miastem Jawor. Jest to niewielkie miasto położone na południe od Legnicy. Kiedyś jadąc z zachodniej Polski w stronę przejścia granicznego w Lubawce, cały ruch samochodowy przebiegał przez miasto. Dziś po wybudowaniu obwodnicy miasta w ramach budowy trasy S3, miasto znalazło się trochę na uboczu. Rozgłos zyskało kiedy niemiecka firma należąca do koncernu Daimler AG postanowiła w mieście wybudować fabrykę silników spalinowych.

Jawor – krótko historycznie

Gdyby powstanie miasta opierać na eksponatach muzealnych znajdujących się w Muzeum Regionalnym w Jaworze można by wywnioskować, że historia miasta zaczęła się parę tysięcy lat temu. Właśnie z tak odległych czasów pochodzą znaleziska archeologiczne świadczące o istnieniu na tym terenie osad ludzkich.
W bliższych nam czasach osada ludzka istniała na tych terenach już we wczesnym średniowieczu. Świadczą o tym również znaleziska odsłonięte podczas prac wykopaliskowych.
Pewne jest, że w początkach XIII wieku istniał gród w którym władzę sprawowali przedstawiciele bocznej linii Piastów śląskich. W roku 1203 istniejący gród zniszczony został przez pożar.
Pierwsza pisana wzmianka o Jaworze pochodzi z roku 1242 roku i znalazła się w dokumentach wydanych przez Bolesława II Rogatkę.

Jawor prawa miejskie otrzymał najprawdopodobniej przed rokiem 1274. Nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego dokładną datę otrzymania praw miejskich. W tymże roku 1274 Jawor został ustanowiony stolicą Księstwa jaworskiego. Władcą Księstwa był Bolesław II Rogatka.

W 1392 roku tereny Księstwa zostały połączone z Koroną Czeską. W ramach czeskiej dominacji miasto rozwijało się w sposób zrównoważony, przybywało w nim mieszkańców, pojawili się pierwsi osadnicy żydowscy.

W 1763 roku po zakończeniu wojen śląskich, Jawor wraz z całym terenem znalazł się w rękach Prus. Nowy król Fryderyk II Wielki zreformował miasto ustanawiając je stolicą powiatu. Pod rządami władz pruskich miasto nabrało rozpędu rozwojowego.

W wyniku zakończenia II wojny i utworzenia nowych granic Polski, Jawor wraz z całym Dolnym Śląskiem znalazł się w tych granicach.

Atrakcje i zabytki Jawora

Jedną z najsłynniejszych zabytkowych budowli Jawora jest Kościół Pokoju. Jest to bardzo okazały budynek wzniesiony w bardzo oryginalnej technice ryglowej określanej również jako szachulcowa. Budowany był w latach 1654-1655. Projektantem kościoła był Albrecht von Säbisch.
Kościół jest jednym z trzech tego typu wybudowanych po zakończeniu wojny trzydziestoletniej i zaprojektowanych przez Albrechta von Säbischa.
Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie dwa ten w Jaworze oraz podobny w Świdnicy. Trzeci zbudowany w Głogowie spłoną podczas pożaru miasta.
Kościół jest wyjątkową budowlą o niespotykanych rozwiązaniach architektonicznych. Ze względu na swoje znaczenia został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Inne ciekawe zabytkowe obiekty w Jaworze”

Zamek Piastowski – wzniesiony około 1224 roku zamek posiada piękną historię z początku swojego istnienia. Piękno historii tego miejsca zakłóca fakt, że w czasie rządów pruskich zamieniony został na więzienie, które funkcjonowało nawet za czasów Polski Ludowej do roku 1956.
Ratusz z wieżą – budowla pochodzi z końca XIV wieku i był kilkukrotnie przebudowywany
Mury obronne pochodzące z XIV wieku
Kościół parafialny pw. św. Marcina – budowla gotycka pochodząca z XIII wieku
Kościół klasztorny beginek powstały w XVIII wieku, obecnie zbór zielonoświątkowców
Zespół klasztorny oo. bernardynów – obecnie na jego terenie znajduje się Muzeum Regionalne.

Po więcej informacji turystycznych warto zajrzeć tutaj

4.7/5 - (15 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić