12 Ciekawostek o Świętej Górze Grabarka

grabarka
foto – Autorstwa Jacek Karczmarz – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11132265

W każdym kraju istnieją miejsca kultu religijnego, do których w określone dni roku, zmierzają tłumy pielgrzymów. Również w Polsce znajduje się kilka takich miejsc, gdzie wyznawcy danej religii czują potrzebę, przynajmniej raz za swojego życia się wybrać i poczuć czar i mistycyzm miejsca.

Polska za czasów panowania w niej dynastii Jagiellonów była ojczyzną dwóch narodów, polskiego i litewskiego. Nie bez przyczyny Polska określana i nazywana była Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a oficjalna nazwa brzmiała Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. Wraz z zawarciem w 1385 roku unii w Krewie i objęciem polskiego tronu królewskiego przez Wielkiego Księcia Litewskiego Władysława II Jagiełłę, połączone zostały dwa narody i dwie religie, katolicka oraz prawosławna. Część północno-wschodnich rejonów Rzeczpospolitej zamieszkiwali głównie wyznawcy prawosławia. Jest to bardzo istotny fakt historyczny, wskazujący skąd w roku 2021 znajdują się obywatele polscy wyznania prawosławnego. To krótkie wyjaśnienie historyczne w sposób bardziej zrozumiały pokazuje obecność wyznawców prawosławia i ich miejsc kultu religijnego, jakim jest Góra Grabarka.

1. Góra Grabarka znajduje się niedaleko miasta Siemiatycze w województwie podlaskim. Dotrzeć do niej można kierując się z Siemiatycz drogą prowadzącą do miasta Kleszczele i tuż przed miejscowością Moszczona Pańska skręcić w drogę prowadzącą do Grabarki.

2. Historia miejsca zwanego Góra Grabarka i kultu religijnego wyznawców prawosławia, sięga bardzo odległych czasów. Według niektórych historyków początek miejsca kultu datuje się na XIII wiek. Jest to związane z adoracją cudownej ikony Chrystusa Zbawiciela. W czasach najazdów tatarskich ikona zabierana była przez opiekujących się nią mnichów i ukrywana w miejscu dzisiejszej Góry Grabarki. Miejsce to zaczęto też wykorzystywać podczas obchodów święta Przemienienia Pańskiego przypadającego na 18-19 sierpnia.

3. Inne źródła podają, że narodziny Grabarki jako miejsca kultu religijnego, to początek XVIII wieku. Podczas epidemii cholery z roku 1710, część ludności Siemiatycz oraz pobliskich miejscowości, uciekała do lasów, szukając w nich schronienia przed zarazą i gromadziła się głównie w okolicach Grabarki. W czasie tej epidemii modlono się o jej szybkie zakończenie. Modły zostały wysłuchane i zaraza ustąpiła. Od tego momentu w okresie święta Przemienienia Pańskiego na Górze Grabarce odbywają się uroczystości religijne wyznawców prawosławia.

4. Według legendy inicjatorem modłów był nieznany z imienia starzec, który mając we śnie objawienie, wskazał Górę jako miejsce, na którym miano postawić krzyż i modlić się o ocalenie. Tak uczyniono i postawiono tam pierwszy drewniany krzyż.

5. Z czasem krzyż zamieniono na kapliczkę, a tą następnie rozbudowano i postawiono cerkiew.

6. Cerkiew przetrwała czas zaborów, dwie wojny światowe, rządy komunistyczne i dopiero w roku 1990 na skutek tragicznego pożaru została całkowicie zniszczona.

7. Pożar i zniszczenie cerkwi sprawił, że na jej miejscu postanowiono wybudować nową murowaną cerkiew. Wyświęcenie cerkwi miało miejsce w roku 1998.

8. Nowa cerkiew jest większa, murowana i oszalowana drewnem.

9. Po zakończeniu II wojny na Górze zbudowano żeński prawosławny klasztor. Był to pierwszy tego typu monastyr zbudowany w granicach nowego państwa polskiego. Monastyr został erygowany dekretem biskupim w roku 1947.

10. W latach 80. XX wieku nasiliła się tradycja pielgrzymowania na Górę Grabarkę w dniach obchodzenia prawosławnego święta Przemienienia Pańskiego.

11. Pielgrzymi przybywający na modły w czasie święta, przywozili ze sobą drewniane krzyże dziękczynne, które zgodnie z tradycją pozostawiali na Grabarce. Dziś trudno doliczyć się ile tych krzyży jest, według nieoficjalnych szacunków jest ich ponad 12 tysięcy.

12. U podnóża Góry znajduje się cudowne źródełko. Według legendy obmycie się wodą z tego źródełka pozwala pokonać wszelkie choroby.

4.7/5 - (4 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić