15 Ciekawostek o Górach Kaczawskich

góry kaczewskie
foto – Autorstwa MOs810 – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16185989

Góry Kaczawskie – pasmo górskie położone w Sudetach Zachodnich, na terenie województwa dolnośląskiego. Do największych miejscowości na tym obszarze należą Wojcieszów, Jeżów Sudecki i Dziwiszów.

1. Pasmo rozciąga się na długości ok. 30 km i zajmuje ok. 227 km2 powierzchni. Według pomiarów z 2020 r. za najwyższy szczyt uznawane jest Okole (725,1 m n.p.m.). Wśród pozostałych szczytów pretendujących do tytułu najwyższego w paśmie znajdują się również Folwarczna, Skopiec i Baraniec.

2. Nazwa Góry Kaczawskie pochodzi od rzeki Kaczawy, lewego dopływu Odry, której długość wynosi 98 km. Przecina ona region południkowo wyznaczając tym samym oś regionu.

3. Na Góry Kaczawskie składają się cztery grzbiety: Grzbiet Północny z najwyższym szczytem Okole, Grzbiet Mały z najwyższym szczytem Szybowisko, Grzbiet Południowy z najwyższym szczytem Skopiec oraz Grzbiet Wschodni z najwyższym szczytem Poręba.

4. Góry Kaczawskie w niewielkiej części podlegają ochronie przyrody w ramach Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Chełmy oraz Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Ponadto na tym terenie powołano następujące rezerwaty przyrody – Góra Miłek, Buki Sudeckie i Buczyna Storczykowa na Białych Skałach.

5. Przez Góry Kaczawskie przebiegają piesze szlaki turystyczne: niebieski Europejski długodystansowy szlak pieszy E3 na odcinku Pilchowice Zapora – Radomierz, żółty Wleń-Świerzawa, czarny Wleń – Płoszczyna, żółty Wojcieszów – Komarno, czarny Radomierz – Różanka oraz zielony Szlak Zamków Piastowskich na odcinku Płonica – Janowice Wielkie.

6. Góry Kaczawskie wraz z Pogórzem Kaczawskim tworzą tzw. Krainę Wygasłych Wulkanów. Stanowi ona pozostałość trzech okresów aktywności wulkanicznej, co wyróżnia ten teren na obszarze Polski. Kraina Wygasłych Wulkanów aspiruje do uzyskania tytułu Geopark UNESCO.

7. Góry Kaczawskie mają długą historię związaną z górnictwem i wydobyciem. W średniowieczu funkcjonowały tu kopalnie złota. Na przestrzeni wieków wydobywano również wapień, srebro, żelazo, miedź, marmur, margle, piasek czy żwir. Pozostałością dawnych czasów są nieczynne kamieniołomy i ruiny wapienników rozsiane na tym terenie.

8. W 2000 r. na terenie Gór Kaczawskich w miejscowości Kaczorów odkryto jedyną jak dotąd jaskinię utworzoną z łupków zieleńcowych. Nadano jej nazwę Jaskinia Imieninowa. Ma ona 170 m długości i 58 m głębokości. Powstała w wyniku działalności złóż termalnych, które do dziś są aktywne w pobliżu jaskini.

9. Na terenie Starych Rochowic znajduje się źródło wody zwane Zdrojem Św. Jadwigi. Występuje tu unikatowa woda mineralna, tzw. alkaiczno-glauberska. W Europie znajdują się tylko trzy miejsca ich występowania (pozostałe dwa w Vichy i w Karlowych Warach).

10. W jaskiniach góry Połom znaleziono świadectwa bytności człowieka paleolitycznego w postaci śladów ognisk, narzędzi czy pochodzących z plejstocenu kości niedźwiedzia jaskiniowego, hieny, jelenia i żubra.

11. Na położonej na Grzbiecie Wschodnim Porębie znajduje się radar meteorologiczny IMGW, uruchomiony w 2009 r. Takich urządzeń jest w Polsce zaledwie 8. Na górze tej ponadto mieściła się niegdyś stacja radiolokacyjna 352. kompanii radiotechnicznej, której pozostałości można zobaczyć do dziś.

12. W Górach Kaczawskich można odnaleźć wiele ciekawych minerałów i skał. Szczególnie znane są z występowania agatu – odmiany chalcedonu. Organizowane są nawet specjalne warsztaty z poszukiwania i obrabiania tego minerału.

13. Dla osób uprawiających turystykę pieszą w Górach Kaczawskich przewidziane są do zdobycia odznaki turystyczne. Należą do nich Odznaka Korona Gór Kaczawskich ustanowiona przez Klub Zdobywców Koron Górskich RP za wejście na 10 określonych w regulaminie szczytów oraz Odznaka Korona Kaczawska ustanowiona przez Oddział PTTK w Legnicy za wejście na 30 określonych w regulaminie szczytów.

14. W wykazie szczytów potrzebnych do zdobycia Korony Gór Polski przy paśmie Gór Kaczawskich wymieniany jest Skopiec. Na szczycie znajduje się pieczątka, którą zdobywcy przybijają w przeznaczonej do tego książeczce.

15. Turyści zwiedzający Góry i Pogórze Kaczawskie mogą wziąć udział w zabawie Paszport Odkrywcy. Polega ona zbieraniu pieczątek i naklejek za zwiedzanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych, historycznych, zabytków, za udział w regionalnych warsztatach, a także pobyt w restauracjach i pensjonatach. Na zdobywców czekają dyplomy Odkrywców Krainy Wygasłych Wulkanów oraz medale wykonane przez lokalnych artystów.

3.9/5 - (35 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić