10 Ciekawostek o Cytadela Warszawska

cytadela warszawska
foto – Autorstwa Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61088925

Jeśli można ukarać jakąś społeczność, jakiś naród, jakieś miasto to nie potrzeba nie wiadomo jakich represji, można to zrobić poprzez ekonomię. Zapyta ktoś jak to możliwe, jeśli jest ciekaw odpowiedzi to niech prześledzi budowę cytadeli w Warszawie.

1. Cytadela Aleksandryjska, taka była pierwsza nazwa fortyfikacji wzniesionych w Warszawie po upadku powstania listopadowego. Była to bardzo wyrafinowana kara jaką rosyjski car Mikołaj I nałożył na miasto i społeczność warszawską. Obok zsyłek na Syberię była to równie dotkliwa kara za ośmielenie się odzyskania niepodległości przez polskie społeczeństwo tamtych czasów.

2. Budowa została rozpoczęta w roku 1832 a zakończona w roku 1834. Dokładnie 4 maja 1834 roku dokonano uroczystego otwarcia twierdzy.

3. Jeśli mowa o karze ekonomicznej, finansowej to warto ukazać ogrom kosztów jakie pochłonęła budowa Cytadeli Aleksandryjskiej. Według dostępnych danych koszt budowy wyniósł 11 milionów rubli co było równoznaczne z ceną 8,5 tony czystego złota. W przeliczeniu na obecne czasy była to wartość równa 138 milionom euro. Koszty te zostały poniesione przez Warszawę i nigdy nie zostały zwrócone przez Rosjan.

4. Wartość finansowa to jedno, należy również wspomnieć, że pod budowę cytadeli potrzebny był teren, który uzyskano burząc 76 domów, zajęto 64 posesje i wysiedlono 15 tysięcy okolicznych mieszkańców.

5. Projekt twierdzy opracował rosyjski generał major Iwan Dehna. Wzorował się on na cytadeli antwerpskiej.

6. Cytadela budowana była przez pracującą codziennie armię 2 tysięcy robotników. Robotnicy sprowadzeni zostali głównie z terenów Rosji.

7. W cytadeli stacjonował garnizon wojskowy wynoszący w czasie pokoju 5 tysięcy żołnierzy. W czasie powstania styczniowego obsada garnizonu wrosła do 15 tysięcy żołnierzy i ponad 555 dział. Zasięg dział wynosił 1500 metrów i mógł nakryć swoim ogniem całe Stare i Nowe Miasto.

8. Cytadelę otaczały kazamaty w ilości 104, mogące pomieścić 2940 osób.

9. Wbrew założeniom cytadela nigdy nie odegrała żadnej militarnej funkcji. Była to wybitnie budowla wzniesiona w celu zastraszenia mieszkańców Warszawy i nie tylko jej. Głównym zadaniem jakie miała do spełnienia było więzienie w niej i tracenie ludzi. Słynny był Pawilon X spełniający rolę więzienia i miejsca kaźni rewolucjonistów, więźniów politycznych i niewygodnych Rosjanom osób. Przez słynny Pawilon X przewinęło się ponad 40 tysięcy więźniów.

10. Obecnie część Cytadeli Warszawskiej zajmuje Wojsko Polskie, mieści się tu między innymi Dowództwo Wojsk Lądowych i 3 batalion zabezpieczenia DWL z Kompanią Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Część Cytadeli zajmuje Muzeum X Pawilonu oraz trwają prace związane z budową Muzeum Historii Polski.

4.8/5 - (5 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić