Cieplice 🗺️ Atrakcje 2023 – Co Zwiedzić i Gdzie Zjeść ?

fotografia by Enamo / Wikipedia

Jest pewna legenda opowiadająca o początkach dzisiejszych Cieplic. W XII wieku na terenach dzisiejszej Kotliny Jeleniogórskiej władzę sprawował książę śląski Bolesław I Wysoki. Jak przystało na dawnego władcę jedną z jego rozrywek stanowiły polowania. Pewnego razu podczas takiego właśnie polowania, książę zapędził się w bór goniąc zranionego jelenia. Jeleń próbując uciec pogoni, wpadł do małego stawu utworzonego przez wybijające podziemne źródło. Woda w stawie była bardzo ciepła i dodatkowo posiadała bardzo silną moc uzdrawiającą. Kiedy zraniony jeleń zanurzył się w wodzie, jego rany zabliźniły się, a zwierz odzyskawszy siły czmychnął swojemu oprawcy. Zdumiony całym zdarzenie książę postanowił w tym miejscu postawić dworek myśliwski.

W każdej legendzie tkwi ziarno prawdy. Niewątpliwą prawdą było i jest, że wody znajdujące się pod ziemią na terenie Cieplic posiadają moc, może nie uzdrowicielską, ale na pewno wspomagająca odzyskiwanie zdrowia.

Tym sposobem Cieplice stały się miejscem gdzie chorzy udają się po zdrowie „do wód”.

Zabytki i atrakcyjne miejsca w Cieplicach w 2022

1. Park Zdrojowy – założony został w roku 1713, a następnie w roku 1838 przebudowany został na styl angielski. Od momentu powstania podzielony był na część pałacową rodziny Schaffsgotschów oraz część ogólnodostępną.

2. Pałac Schaffgotschów – monumentalna budowla wzniesiona w latach 1784-1809. Od roku 1975 w budynku znajduje się filia Politechniki Wrocławskiej.

3. Klasztor Cystersów – obiekt pochodzi z połowy XVI wieku. W jego części znajduje się Muzeum Przyrodnicze oraz Wirtualne Muzeum Fresków.

4. Pawilon Zdrojowy – budowla pochodzi z końca XVIII wieku, znajduje się w Parku Zdrojowym.

5. Pijalnia Wód „Marysieńka” – wzniesiona w XVIII wieku.

6. Teatr Zdrojowy – zbudowany został w roku 1836 w Parku Zdrojowym

7. Kościół Ewangelicki – jest to kościół parafii ewangelicko-augsburskiej, zbudowany został w latach 1774-1779

8. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – jest kościołem parafialnym wybudowany został w latach 1712-1714

To tylko niektóre z miejsc znajdujących się na terenie Cieplic, które warto odwiedzić podczas krótkiego pobytu w Cieplicach-Zdroju. Podczas turnusu sanatoryjnego każdy może podziwiać wiele innych atrakcyjnych zabytkowych budowli znajdujących się w tej części Jeleniej Góry.

Cieplice – krótko historycznie

Miejsca takie jak dzisiejsze Cieplice w pradawnych czasach były terenami na których tworzono osady. Nasi „pradziadowie” mieli jakiś ukryty instynkt nakazujący im wybieranie miejsc na swoje osady. Kierując się tym instynktem zazwyczaj wybierali bardzo dobre miejsca do życia. Można prześledzić dzieje wielu miejsc na ziemi, na których tworzone były pierwotne osady ludzkie. Zazwyczaj miejscom tym towarzyszą jakieś specjalne cechy. Najprawdopodobniej i tak było w przypadku Cieplic.

Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1281 informujące o osiedleniu się na tym terenie joannitów. Zakon Joannitów posiadał wyjątkowe predyspozycje do przezwyciężania stojących przed nimi wyzwań. Podobnie było w osadzie Cieplice. Już w roku 1318 roku wzniesiono kościół. Choć joannici byli zakonnikami samowystarczalnymi, wokół nich zaczynali się gromadzić osadnicy współpracujący z nimi. W ten sposób zaczęła powstawać coraz większa osada. W tamtych czasach osada nosiła nazwę Calidusfons – Ciepłe Źródła.
W pobliskim Chojniku w roku 1675 w wyniku uderzenia pioruna doszło do pożaru, który zniszczył zamek. Ówcześni właściciele zamku rodzina Schaffgotschów przeniosła swoją siedzibę do Cieplic, budując nową rezydencję pałacową.
Sprowadzeni do Cieplic cystersi sprawowali opiekę nad źródłami gorącej wody, znajdującymi się na tym terenie.

Pierwsze badania cieplickich wód termalnych, wykonał w roku 1569 medyk Caspar Hoffmann. Opisał on efekty swoich badań. Kontynuatorem badań był lekarz i przyrodnik z Jeleniej Góry Caspar Schwenkfeldt. Prace badawcze rozpoczął w roku 1607.
W roku 1687 w Cieplicach gościła królowa polska Marysieńka Sobieska rozsławiając tym sposobem Cieplice

Powstające miasteczko zaczęło przyciągać pierwszych kuracjuszy. Z biegiem czasu działalność uzdrowiskowa w Cieplicach zaczęła się cieszyć coraz większą renomą i coraz liczniej przybywającymi kuracjuszami. Rozpoczął się etap rozwoju miasteczka, zaczęło przybywać domów zdrojowych, sanatoriów i całej infrastruktury sanatoryjnej.

W 1935 roku Cieplice uzyskały rangę miasta, a w 1975 roku Cieplice zostały włączone do Jeleniej Góry.

Cieplice mogą używać w nazwie członu „Zdrój”. Polskie ustawodawstwo dopuszcza w nazwach miast używanie członu „Zdrój” tym miejscowościom uzdrowiskowym, które w swoich granicach posiadają źródła wód leczniczych.

4.6/5 - (7 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić