Bolimowski Park Krajobrazowy – Informacje i Ciekawostki

Bolimowski Park Krajobrazowy
foto – Autorstwa Jolanta Dyr – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50437600

Bolimowski Park Krajobrazowy położony jest na granicy dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. Duży, liczący ponad 20 hektarów powierzchni, kompleks leśny znajduje się pomiędzy Żyrardowem, Bolimowem, Skierniewicami i Łowiczem. Przez teren Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przechodzą liczne piesze i rowerowe szlaki turystyczne, a malowniczy teren stanowi dużą trakcję dla miłośników wielogodzinnych wędrówek i obcowania z naturą.

1. Bolimowski Park Krajobrazowy obejmuje ostatnie części kilku historycznych puszcz: Wiskickiej, Bolimowskiej, Jaktorowskiej, Korabieckiej i Miedniewickiej.

2. Przez tereny parku przepływa rzeka Rawka, która stanowi największy dopływ Bzury. Rzeka ma długość 97 kilometrów i cechuje się naturalną, dziką formą pełną meandrów. Okolice rzeki objęte są ochroną rezerwatu przyrody.

3. Roślinność Bolimowskiego Parku Krajobrazowego jest niezwykle różnorodna. W kompleksie występuje aż 900 różnych gatunków roślin naczyniowych. Szacuje się, że 70% całego terenu parku pokrywają gęste lasy (głównie świerkowe). Symbolem parku jest konwalia majowa, która wiosną pokrywa ogromne połacie tutejszych łąk.

4. Bolimowski Park Krajobrazowy zamieszkują m.in. łosie, wydry, bobry, rysie i daniele. Występuje tu 130 gatunków ptaków, w tym żurawie, bociany, gęgawy i durkacze. Wśród przedstawicieli gadów warto wyróżnić żmiję zygzakowatą oraz zaskrońca. Samą Rawkę zamieszkuje około 25 gatunków ryb (m.in. głowacze białopłetwe) oraz licznie występujący tu minóg strumieniowy.

5. W Bolimowskim Parku Krajobrazowym wydzielonych zostało aż 5 rezerwatów: Rawka, Puszcza Mariańska, Ruda Chlebacz, Kopanicha oraz Polana Siwica.

6. Na obszarze parku krajobrazowego znajduje się wiele cmentarzy i mogił żołnierzy, którzy polegli podczas walk w czasie I wojny światowej. W wielu miejscach do dziś zauważyć można pozostałości po dawnych okopach wojskowych.

7. Przez tereny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przebiega żółty szlak pieszy, który ma łączną długość 43 kilometrów.

8. Ciekawą atrakcją parku jest Leśna Galeria Rzeźby i Malarstwa w Budach Grabskich, gdzie zaprezentowane są dzieła polskiego rzeźbiarza Jana Graczyka.

9. Jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast w okolicy parku jest Łowicz. W miejscowości warto odwiedzić unikalne Muzeum Guzików, bogate Muzeum Regionalne oraz pozostałości po Pałacu i Baszcie Klickiego.

10. W pobliskich Skierniewicach odbywa się wiele imprez i festiwali muzycznych. Do najważniejszych wydarzeń należą: Rock May Festival, Festiwal Muzyki Romantycznej, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Festiwal Fantastyki “SkierOn”.

11. W otulinie parku (a częściowo również na terenie samego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego) znajduje się wiele niedużych stawów rybnych, które umożliwiają także amatorskie wędkowanie. Stawy znajdują się m.in. w Nieborowie, w uroczysku Buczyna i na Polanie Siwica.

12. Część Bolimowskiego Parku Krajobrazowego objęta jest ochroną projektu Natura 2000 – instytucji, która chroni miejsca lęgowe i ostoje ptaków.

5/5 - (2 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić