Babia Góra – Informacje i Ciekawostki

Babia Góra
Babia Góra / foto – Pixabay

Beskidy to pasmo górskie znajdujące się w południowej części Polski. Patrząc jeszcze inaczej na mapę śmiało można napisać, że tam gdzie na wschodzie kończą się Sudety tam na zachodzie zaczynają się Beskidy. Trochę to pokrętne tłumaczenie, ale czy zawsze wszystko musi być bardzo poprawnie geograficznie? Beskidy to przynajmniej w Polsce początek masywu górskiego jaki tworzą Karpaty. Beskidy dzielą się jeszcze na rożne mniejsze krainy, ale tym razem sprawa będzie o Beskidach Żywieckich i ich najwyższym szczycie Babiej Górze,

1. Babia Góra zwana także inaczej Diablak jest najwyższą górą nie tylko Beskidów Żywieckich, ale także pierwszym co do wysokości szczytem w Polsce znajdującym się poza granicami Tatr.

2. Wybitność góry to ciekawe określenie wskazujące na występowanie minimalnej wysokości potrzebnej do przejścia z jego wierzchołka na inny wyżej położony teren. Dlaczego warto o tym wspomnieć, otóż Babia Góra jest drugim po Śnieżce tego rodzaju szczytem.

3. Pierwszą legendą związaną z Babią górą jest opowieść o tym, ze jest to kupa kamieni zniesiona przez Babę olbrzymkę i wysypana przed jej chałupą.

4. Drugą legendą przypisywaną powstaniu nazwy Babia Góra jest opowieść o tym jak kochanka zbójnika skamieniała z rozpaczy i żalu, widząc jak niesiony jest jej ukochany.

5. Trzecią przypowieścią związana z Babią Górą jest ta najciekawsza, mówiąca o tym, że pod górą ukryta jest jaskinia do której zbójnicy sprowadzali i zamykali swoje branki.

6. Do ciekawostek zaliczyć można również inne nazwy nadawane tej górze i związane bardziej z realnymi zjawiskami tam występującymi. Ze względu na duże kaprysy pogodowe występujące na samej górze, nazywana jest także Kapryśnicą, Matką Niepogód. Po orawskiej stronie Beskidów nazywana jest bardziej dostojnie jako Orawska Święta Góra.

7. Wybierając się na Babią Górę warto wziąć sobie do serca fakt nazywania góry Kapryśnicą. Ukształtowanie terenu oraz ruchy prądów i mas powietrza bardzo często sprawiają bardzo szybkie zmiany pogodowe w obrębie Babiej Góry. Ze względu na ten fakt niewprawiony turysta bardzo łatwo może zmylić drogę np. w gęstej mgle, czy obfitych opadach deszczu w powiązaniu z bardzo silnymi wiatrami. Są to zjawiska atmosferyczne bardzo często naprzemiennie z ładną pogodą dominują na Babiej Górze.

8. Perć Akademików, jest fragmentem żółtego szlaku prowadzącego na szczyt. Wyjątkowość tego bardzo trudnego szlaku polega na tym, że miejscami przypomina on szlaki z najwyższych polskich gór, Tatr. Jest tu nawet miejsce, którego przejście zabezpieczają łańcuchy asekuracyjne. Ze względu na stopień trudności szlak ten jest dostępny tylko w okresie letnim. Zimą szlak jest zamknięty. Ten fragment szlaku zaczyna się od schroniska Markowe Szczawiny.

9. Bardzo ważne jest, aby wybierając się na zimową wyprawę w celu zdobycia Babiej Góry, uwzględnić w planach fakt, że o ile większość szlaków pokazuje czasy przejścia w sprzyjających letnich warunkach o tyle zimą czasy te należy traktować podwójnie.

10. Zawoja jest wsią z której większość osób rozpoczyna wędrówkę na Babią Górę. Zawoja jest uznawana za najdłuższą i największą wieś w Polsce. Wieś ciągnie się na długości 18 kilometrów, a jej powierzchnia to ponad 100 kilometrów kwadratowych.

11. Zimą duże niebezpieczeństwo stwarzają lawiny śnieżne schodzące ze szczytu Babiej Góry. Co rok odnotowuje się od kilku do kilkunastu lawin.

12. Bardzo ciekawa jest roślinność w tej części Beskidów. Wędrując napotkać można wiekowe okazy drzew, niczym nadzwyczajnym nie są tu 400. czy 300. letnie jodły, świerki czy buki.

13. Świat zwierzęcy rejonu masywu Babiej Góry jest równie bogaty co świat roślinny. Można tu spotkać wiele duży zwierząt jak chociażby różne z rodziny jeleniowatych. Od czasu do czasu zagląda tu nawet niedźwiedź. Z drapieżników są tu wilki, rysie, borsuki, wydry.

14. Kotlina Orawska oddziela masyw Babiej Góry od pasma Tatr przechodząc w początek Beskidu Żywieckiego.

15. Teren ten zamieszkują górale nazywani Babiogórcami. Wraz z położonymi po drugiej stronie granicy, gminy polskie i słowackie utworzyły Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, którego głównym celem jest zachowanie ludowej kultury, tradycji i folkloru wywodzącego się z tego rejonu.

4.1/5 - (31 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić