Atrakcje Zbąszyń 2024 – Co warto tutaj zobaczyć ?

fotografia by Jerzy Strzelecki / Wikipedia

Wielkopolska potrafi zaskoczyć nie tylko urokliwymi miejscami, ale także bogatą historią. Dobrym przykładem takiego miejsca jest Zbąszyń. Miasto znajduje się w zachodniej części Wielkopolski. Południową granicę miasta wyznacza brzeg Jeziora Zbąszyńskiego. Jezioro jest bardzo dużym atrybutem turystycznym tego miejsca. Jest to zbiornik bardzo czystej wody, przyciągający plażowiczów i zwolenników wszelakich sportów wodnych.

Zbąszyń – krótko historycznie

Osadnictwo nad brzegami jeziora istniało na długo przed pierwszymi śladami pisanymi świadczącymi o istnieniu tego miejsca. O strategicznym obronnym charakterze miejsca, świadczą szczątki starych grodzisk. W rejonie dzisiejszego Zbąszynia istniał cały kompleks obronny, dowodzą tego faktu wykopaliska archeologiczne.

Pierwsze wzmianki pisane pochodzą z 1231 roku i świadczą o istnieniu kasztelani. Miasto znajdowało się na pograniczu brandenbursko-polskim.
W celu ułatwienia wymiany handlowej pomiędzy wielkopolską a ziemiami Krzyżaków powstała zbąszyńska komora celna ustanowiona w 1243 roku .
W roku 1238 w osadzie powstał pierwszy kościół. Prawa miejskie Zbąszyń otrzymał prawdopodobnie pod koniec XIII wieku. Nie zachowały się dokumenty świadczące o konkretnej dacie nabycia praw miejskich.
Miasto miało obowiązek wystawiania zbrojnych na królewskie wezwanie. W roku 1458 z miasta udało się 4 zbrojnych na odsiecz oblężonej polskiej załogi Malborka.
W czasach III wojny północnej prowadzonej przez kraje europejskie ze Szwedami w okolicach Zbąszynia stacjonowały oddziały szwedzkiego wojska. Dopuścili się oni grabieży w mieście niszcząc znaczną jego część z zamkiem włącznie.

Czas zaborów Polski to dominacja na tym terenie Niemców. Zbąszyń na krótko znalazł się w czasach napoleońskich w granicach Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona wszedł w skład Królestwa Pruskiego. Mieszkańcy terenów zajętych przez Prusaków poddawani byli silnym działaniom germanizacyjnym. W 1907 roku Prusacy zburzyli i rozebrali zamek w Zbąszyniu.

W czasach Powstania Wielkopolskiego w mieście toczyły się zacięte walki pomiędzy oddziałami powstańczymi a regularną armią niemiecka. Niestety Niemcy wyszli z tej walki zwycięsko. Nie zmieniło to faktu, że w 1920 roku miasto wróciło w granice Polski.

W czasie II wojny Zbąszyń podobnie jak cała Wielkopolska włączony został jako Kraj Warty do granic III Rzeszy.

Zabytki Zbąszynia

W wyniku wielu działań niemieckich zmierzających do germanizacji miasta nie zachowały się w nim znaczące zabytkowe budowle. Najciekawszym miejscem są pozostałości zamku oraz kościoły.

Zbąszyń słynie z kozła i nie chodzi tu o zwierzę, a o instrument muzyczny. W mieście pozostało kilku rzemieślników wykonujących ten ludowy instrument muzyczny. W Zbąszyniu odbywają się Biesiady Kozła, a miasto może poszczycić się posiadaniem jedynej w Polsce Filharmonii Folkloru Polskiego.

Po więcej informacji warto zajrzeć tutaj

4.7/5 - (9 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić