Ząbkowice Śląskie 🗺️ Co Warto Tutaj Zobaczyć w 2024 ?

fotografia – Paweł Onyśków / Wikipedia

Ząbkowice Śląskie miniemy jadąc od Wrocławia w stronę przejścia granicznego w Kudowie. Jest to największe miasto na tym odcinku drogi nr 8. Miejsce to jest naznaczone długą historią. Z zewnątrz może na wielu osobach wywrzeć dość przygnębiające wrażenie. Taka jest niestety specyfika miast południowych rejonów Dolnego Śląska. Oczywiście nie oznacza to, że miasto nie posiada osobistego uroku. Wszystko może jednak się zmienić kiedy zajrzy się na karty historii miasta.

Zabytki i atrakcje Ząbkowic Śląskich

1. Zamek w Ząbkowicach Śląskich – po renesansowej budowli pozostał jedynie ruiny z fragmentem murów. Zamek utrzymywany jest jako trwała ruina udostępniona do zwiedzania.

2. Ratusz miejski – budowla pochodzi z roku 1864 i wzniesiona została w stylu neogotyckim. Obecnie znajdują się w nim instytucje miejskie.

3. Krzywa Wieża – budowla powstała w około 1413 roku, jest najwyższą tego typu budowlą w Polsce, ma 34 metry wysokości. Grube na 4 metry mury świadczą o pierwotnie obronnym charakterze wieży. Wieża jest udostępniona do zwiedzania.

4. Dwór opatów henrykowskich – barokowa budowla wzniesiona w latach 1714-1728 stanowiła własność cystersów henrykowskich.

5.Kościół parafialny pw. św. Anny pochodzi z XIV wieku

6. Zespół klasztorny dominikanów z XIV wieku.

7. Kaplica szpitalna obecnie parafialna cerkiew prawosławna pw. św. Jerzego.

W mieście znajduje się wiele budynków pochodzących począwszy od XV aż po początki XX wieku, stanowiących zabytkową zabudowę miasta.

Wbrew pierwszemu osądowi o mrocznym wyglądzie miasta, po zapoznaniu się z jego historią, kulturą i obecnym wyglądem należy radykalnie zmienić zdanie. Warto jadąc do Kotliny Kłodzkiej zboczyć odrobinkę z obwodnicy i zapoznać się z tym co oferują Ząbkowice Śląskie.

Ząbkowice Śląskie – krótko historycznie

Tak jak i dziś tak i we wszystkich czasach wcześniejszych, miejsce położenia Ząbkowic leżało i leży na ważnym szlaku komunikacyjnym. Tędy prowadzi najlepsza droga łącząca Polskę z Czechami i południem Europy. Znaczenie tego miejsca doceniano już w średniowieczu.
Pierwsze wzmianki o istniejącym tu mieście pochodzą z z roku 1280, a najstarszy dokument to poświadczający datowany jest na 10 stycznia 1287 roku.
Wybór tego miejsca na posadowienie grodu obronnego nie był przypadkowy. Miasto leży na naturalnych terenach umożliwiających skuteczną obronę. Stromo opadające zbocza z jednej strony, a z innej rozległe mokradła i rozlewiskami rzeki Budzówki i Węży.
Obwarowania obronne wykonane były najpierw z ziemi i drewna. Dopiero w latach 30, XIV wieku zaczęto miasto otaczać murem kamiennym.

W czasach średniowiecza o pozycji i znaczeniu miasta stanowiły przywileje jakie ono posiadało. A miasto, zwłaszcza jego mieszkańcy posiadali duże przywileje bardzo rzadko nadawane przez panujących. Podstawowym i bardzo ważnym przywilejem jaki posiadali mieszkańcy Ząbkowic Śląskich był przywilej określany jako „prawo mili”. Dzięki niemu w sposób bardzo jasny określone były priorytety związane z rozwojem samego miasta, a nie jego okolic. Kolejnym ważnym przywilejem było zorganizowanie w mieście ośrodka sądownictwa. W mieście działały sądy wójtowskie i ławnicze, a w roku 1325 roku ustanowiono tutaj sąd dworski. Kontynuacją tego przywileju było nadanie w roku 1351 wyższych praw sądowniczych.

W okresie wojny trzydziestoletniej miasto podupadło. Cały wiek XVII nie był dobrym czasem dla Ząbkowic, które wielokrotnie były szturmowane, plądrowane i podpalane. Ożywienie miasta wiążę się z XVIII I XIX wiekiem. To na ten czas przypada uprzemysłowienie. W tym czasie w mieście pojawiło się dużo nowych kamienic i innych budowli.
Wraz z rozwojem Ząbkowic zaczęto rozbierać stare umocnienia fortyfikacyjne. Od roku 1815 rozpoczęto rozbiórkę murów obronnych.

Po zakończeniu II wojny miasto wraz z całym Dolnym Śląskiem znalazło się w nowych granicach Polski.

Po więcej informacji turystycznych warto zajrzeć tutaj

4.8/5 - (17 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić