Żabie Doły 🗺️ Informacje i Ciekawostki

żabie doły
foto – Autorstwa Adrian Tync – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80610507

Górny Śląsk to najbardziej uprzemysłowiony teren w Polsce. Od wielu lat trwa tam walka z przywracaniem środowiska naturalnego do jego pierwotnego stanu. Jeszcze zanim sprawy środowiska naturalnego i klimatu stały się tak głośne jak pod koniec pierwszej i w drugiej dekadzie XXI wieku, na Śląsku powstawało wiele inicjatyw, zmierzających do zmian związanych z rekultywacją szkód powstałych na skutek bardzo intensywnej eksploatacji terenów w celach przemysłowych. Dziś wiele osób, dawnych mieszkańców Górnego Śląska, mieszkających w innych rejonach Polski, nie poznaje stron, które opuścili wiele lat temu. Władze lokalne, jak również społeczność lokalna, ostro wzięły się za ochronę otaczającego ich świata. Powstało wiele cennych inicjatyw zmieniających tereny poprzemysłowe w enklawy przyrodnicze. Dobrym przykładem takiego działania może być zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły.

1. Żabie Doły znajdują się w miejscu dawnych terenów eksploatacji górniczej w sąsiedztwie Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich.

2. Proces powstawania Żabich Dołów to efekt wielowiekowego eksploatowania terenów Śląskich w poszukiwaniu różnego rodzaju kopalin. Poczynając od XII wieku tereny nazywane dziś Żabie Doły, był bardzo intensywnie eksploatowany przez wydobywanie rudy cynku, ołowiu i węgla kamiennego. W wyniku tych wielowiekowych, niekontrolowanych działań na terenach dawnych wyrobisk, zaczęły powstawać liczne większe czy mniejsze zbiorniki wodne. Woda zbierała się w nieckach poeksploatacyjnych oraz w zapadliskach górniczych.

3. W roku 1997 władze województwa katowickiego wydały rozporządzenie traktujące o utworzeniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mającego na celu ochronę siedlisk zwierząt i ptaków wodnych.

4. Dziś Żabie Doły to obszar o powierzchni ponad 226 hektarów. Ten wydzielony zielony i tętniący życiem ptaków teren ubiega się o status rezerwatu.

5. Na terenach Żabich Dołów występuje ponad 120 gatunków ptactwa wodnego, a ponad 70 gatunków ma tutaj swój teren lęgowy. Wiele występujących tu ptaków objętych jest ochroną. Do największej ptasiej atrakcji zalicza się bytującą tutaj, bardzo liczną populację bączka, będącego najmniejszą spotykaną w Polsce czaplą.

6. Żabie Doły to raj dla ornitologów i to nie tylko zawodowych, ale głównie amatorów. Takiej ilości ptaków i ich gatunków jak tutaj nie spotka się w innych rejonach Górnego Śląska.

7. W roku 2018 podjęto decyzję o przeprowadzeniu rewitalizacji terenu Żabich Dołów. W wyniku tego zabiegu teren wzbogacił się o liczne elementy małej architektury turystycznej. Zbudowano wiaty oraz stanowiska obserwacyjne dla ornitologów. Wszyscy pragnący podglądać życie ptaków, zyskali dodatkowe argumenty do poszerzania swoich zainteresowań.

8. Przez teren dawnego wyrobiska przebiegała linia kolejki wąskotorowej, niestety została ona zdemontowana, pozostał jedynie nasyp kolejowy. Szkoda, bo dziś przejażdżka kolejką stanowiłaby dodatkową atrakcję rekreacyjną.

9. Większe stawy powstałe w nieckach ziemnych, zostały zarybione i dziś są miejscem dla wędkarzy pragnących realizować się w swojej pasji.

10. W wyniku rewitalizacji powstały nowe alejki oraz ścieżki rowerowe dające możliwość dobrego spędzania wolnego czasu na przysłowiowym łonie natury połączonego z aktywnością ruchową.

4.2/5 - (31 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić