fotografia by Mzopw / Wikipedia

Niewielkie historyczne miasto położone na ziemiach Dolnego Śląska. Nazwa miasta Wołów, wskazuje na powiązanie tego miejsca z wołami. Być może na jego terenie odbywały się targi wołów lub ich hodowla. Tego faktu nie opisują żadne ogólnie dostępne źródła. Miasto jest malowniczo położone otoczone licznymi wzgórzami i lasami. Dodatkowego uroku nadają temu miejscu liczne sady rozkładające się na wołowskich wzniesieniach.

Wołów – krótko historycznie

W wiekach pierwszego tysiącletnia nowożytnej historii tereny te zamieszkiwały słowiańskie lechickie plemiona. Pod koniec X wieku ziemie te zostały włączone do powstającego państwa Mieszka I.
Wołów zaliczany jest do najstarszych miast śląskich. Pierwsze wzmianki o istnieniu tego miejsca pochodzą z roku 1157 informujące o powstawaniu drewnianego grodu zakładanego na bagniskach rzeki Juszki. Dominacja piastowska zakończyła się w roku 1392 kiedy Wołów przyłączono do Królestwa Czech.

Kolejna historyczna zmiana nastąpiła w 1526 kiedy to tereny te znalazły się w rękach Habsburgów i weszły w skład państw austriackich. W tym czasie dochodzi do znacznej rozbudowy wołowskiego zamku.
Wołów był znanym ośrodkiem sukiennictwa i handlu. Wojna trzydziestoletnia wywarła duże piętno na mieście doprowadzając je do znacznego upadku.

Rok 1742 to kolejna historyczna data w dziejach Wołowa, został on przyłączony do Królestwa Prus.

W końcówce II wojny miasto uległo zniszczeniu w 70 %. W 1945 roku Wołów wszedł w skład państwa polskiego. Ludność niemiecka została wysiedlona, a na jej miejsce sprowadzono przesiedleńców z utraconych przez Polskę ziem wschodnich.

Zbytki Wołowa

– Zamek Piastowski – najprawdopodobniej początki zamku sięgają XIV wieku, na przestrzeni wieków był przebudowywany. W dniu dzisiejszym zamek służy za siedzibę starostwa powiatowego.
– Mury obronne – pozostałości po dawnym obwarowaniu miasta z XIV wieku
– Ratusz – budowla pochodząca z drugiej połowy XV wieku
– Budynek wagi – średniowieczna budowla stojąca w rynku, będąca miejscem „certyfikacji” wag i odważników używanych przez kupców.
– Kościół św. Wawrzyńca – gotycka budowla pochodząca z XV wieku.

Do ciekawostek zaliczyć należy bardzo ciekawy pomnik wołów znajdujący się na fragmencie starych murów obronnych. Pomnik uznawany jest za wizytówkę miasta Wołowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You May Also Like