15 Ciekawostek o Sawannie

sawanna
foto – Pixabay

Ziemia i świat zarówno flory jak i fauny jest tak sprytnie stworzony, że niezależnie od miejsca, w którym się rozwija, tworzy się biom. A biom to nic innego jak rozległy obszar o określonym klimacie i charakterystycznym dla niego występowaniu szaty roślinnej i świecie zwierzęcym. O zaliczeniu różnorodnych obszarów do tego samego biomu, decyduje pokrewieństwo żyjących w nim organizmów, a nie podobieństwo spowodowane występowaniem w określonej grupie, czy grupach. Tyle tytułem wstępu, a ma być o sawannie.

1. Sawanna nieodłącznie kojarzy się wielu osobom z Afryką. I jest to bardzo oczywiste, bo znaczną część Afryki zajmują obszary zaliczane do sawanny. Dla uściślenia, sawanna, jest to obszar występujący w strefie międzyzwrotnikowej i charakteryzuje się występowaniem dużej ilości różnego rodzaju traw, a w niektórych obszarach skupiskami drzew. Wbrew pozorom na sawannie spotyka się sporo drzew i to nie tylko pojedynczych, ale także w skupiskach.

2. Największe skupiska drzew na sawannie spotkać można w pobliżu rzek, jezior czy innych zbiorników wodnych. Najczęściej na sawannie rosną baobaby, akacje, palmy. W czasie bezdeszczowego lata drzewa te gubią część liści, odradzając się na nowo w porze deszczowej.

3. Deszcze na sawannie występują tylko w porze deszczowej, charakterystycznej dla miesięcy letnich. Czas trwania pory deszczowej zależny jest od rodzaju sawanny. Inaczej i dłużej trwa to w sawannie określanej jako wilgotna, a inaczej w sawannie określanej jako sucha. Średnio można przyjąć, że pora deszczowa to około 7 miesięcy, a pora sucha to średnio 5 miesięcy.

4. Roczne opady deszczu w obszarach sawanny wynoszą od 25-75 centymetrów. Deszcze w sawannie bardzo często są niezwykle intensywne, powodując częste duże wezbrania wody w rzekach, oraz przelewaniem się jej poza tradycyjne, naturalne zbiorniki wodne.

5. Pora sucha przypadająca na miesiące zimowe, bywa niebezpieczna ze względu na występującą suszę i częste wyładowania elektryczne w postaci piorunów. Uderzając w ziemię, pioruny wywołują pożary sawanny. Jest to zjawisko na tyle częste, że większość roślin i zwierząt się do tego dostosowała i potrafi się w takiej ekstremalnej sytuacji odpowiednio zachować. Rośliny pomimo spalenia traw, mają najczęściej tak grube kłącza, które pozwalają im na szybką regenerację. Bardzo często po pożarze sawanna szybko się regeneruje i odżywa. Stwierdzono, że na skutek częstych pożarów obumiera mniej niż 10% roślin.

6. W przypadku Afryki sawanna zajmuje ponad 1/3 kontynentu.

7. Sawanna występuje także na terenie Ameryki Południowej w Indiach, w Australii, także w obszarze granicy meksykańsko-amerykańskiej w Ameryce Północnej.

8. Sawanna brazylijska nazywana jest campo, a sawanna w Wenezueli nosi nazwę llanos.

9. Na terenie sawanny temperatury utrzymują się na poziomie pomiędzy 20 a 30 stopni. Temperatura utrzymuje się w zbliżonych przedziałach niezależnie od pory roku, jest raczej stała z niewielkimi odchyleniami od normy całorocznej.

10. Na terenie sawanny występują różne rodzaje gleby. Zróżnicowanie jest tak duże, że w wyniku przeprowadzonych badań, eksperci wykryli prawie każdy rodzaj gleby. O tym, jaka jest gleba w danym miejscu, decydują czynniki atmosferyczne, wielkość corocznych opadów itp.

11. Zwierzęta na sawannie to niesamowita mieszanka i różnorodność. Żyzność tych terenów i bogactwo traw sprzyja życiu ssakom roślinożernym, wśród których dominują zebry, bawoły, żyrafy, gazele, strusie, słonie. Nieodłącznymi towarzyszami roślinożerców, są drapieżniki. Całe bogactwo kociej rodziny można spotkać na sawannie, a są to lwy, lamparty, gepardy, hieny, dzikie psy.

12. Największym i najcięższym ssakiem afrykańskiej sawanny są słonie. Ich waga może dochodzić, a nawet przekraczać 6 tysięcy kilogramów. Stada słoni przyczyniają się też to swoistej dewastacji sawanny. Przemieszczając się, miażdżą swoim ciężarem wiele roślin. Mają też zwyczaj obdzierania drzew z kory, oraz ich łamania. Natura tak to wszystko jednak zorganizowała, że te niszczące działania słoni nie zakłócają równowagi roślinnej.

13. Innym ciekawym ssakiem są żyrafy. Są to najwyższe ssaki na świecie. Największe osobniki mają ponad 6 metrów wysokości. Dzięki takiemu rozwiązaniu, żyrafy bez problemów docierają do swoich przysmaków znajdujących się na drzewach. Ulubionymi przysmakami żyraf są liście akacji.

14. Sawannę zamieszkują też ludzie. Są to najczęściej przedstawiciele plemion wędrownych, nazywanych Nomadami. Wędrują oni po całej sawannie w poszukiwaniu nowych pastwisk dla hodowanego bydła. Zmieniają oni miejsce pobytu zależnie od pory roku. Zazwyczaj opuszczają swoje siedliska w czasie zbliżania się pory suchej.

15. Niestety, niektóre rejony sawanny są bardzo mocno eksploatowane przez człowieka. Główną tego przyczyną są bogactwa naturalne występujące na terenach sawanny. Rabunkowa gospodarka oraz wybijanie całych stad zwierząt, wpływa na to, że zaczyna brakować naturalnej równowagi występującej przez stulecia na terenie Afryki. Jeszcze niedawno, prowadzony był na tym terenie, odstrzał całych stad słoni w celu pozyskania kłów. Dziś słonie jak i inne zwierzęta sawanny znajdują się pod całkowitą ochroną i tylko kłusownicy mogą im zagrażać.

4.1/5 - (47 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić