30 Ciekawostek o Rosji

rosja
foto – Pixabay

Kiedy spróbować zagłębić się w historię oraz współczesność największego państwa na świecie, zawsze trafi się na nieprzebrane ciekawostki i intrygujące fakty z tym państwem związane. Rosja, bo o niej mowa jest niemal od początku swojego istnienia bardzo intrygującym państwem. Chcąc wybrać najbardziej atrakcyjne ciekawostki trzeba pomijać wiele nie mniej ciekawych.

1. Całkowita powierzchnia Rosji wynosi 17 075 400 kilometrów kwadratowych co bez wątpienia daje palmę pierwszeństwa wśród wszystkich państw świata.

2. Rosja jest jedynym krajem azjatyckim sięgającym swoimi granicami Europy. Tym samym położona jest zarówno na półkuli wschodniej jak i zachodniej. Na półkuli zachodniej leży jedynie czubek półwyspu Czukockiego oraz część wyspy Wrangla.

3. Ciekawe jest również to, że na wschodzie, Rosję od Japonii dzieli jedynie 4 kilometry wód Morza Ochockiego, a ze Stanami Zjednoczonymi wąski pasek Cieśniny Beringa wynoszący również 4 km oddzielając oba państwa.

4. Po upadku Związku Radzieckiego i utworzeniu się z dawnych Republik nowych państw, ludność Rosji zmniejszyła się i wynosi obecnie 146 238 185 osób. Tym sposobem na jeden kilometr kwadratowy przypada 8,56 osób.

5. Za datę powstania Rosji przyjmuje się 26 grudnia 1991 roku związaną z rozpadem dawnego ZSRR. Dziś nowa nazwa to Federacja Rosyjska, w skrócie używana jest nazwa Rosja.

6. Początki Rosji datuje się na IX wiek, wraz z powstaniem rodu Rurykowiczów będących przez długie stulecia dynastycznymi władcami Rosji. Wcześniej terytorium dzisiejszej Rosji zamieszkiwało wiele plemion poczynając od pasterskich nomadów, penetrujących te tereny około 10 000 lat temu.

7. Choć początek Rosji datuje się na rok 862 to do upadku monarchii w 1917 roku, władzę sprawowali przedstawiciele 2 dynastii. Od roku 862 do 1584 władza należała do dynastii Rurykowiczów, a od 1613 do 1917 władała dynastia Romanowów.

8. Na krótko po upadku Rurykowiczów władza trafiła w ręce przedstawicieli dynastii Godunowów, zakończona została okresem tak zwanej „Wielkiej Smuty” Kres tym czasom dała koronacją Mikołaja I Fiodorowicza z dynastii Romanowów na kolejnego cara.

9. Wielka Smuta to czas wielkiego kryzysu Cesarstwa Rosyjskiego związany z intrygami w celu objęcia władzy w Rosji. W konflikty te była również zaangażowana Rzeczpospolita Polska bez skutecznego rezultatu. Na czas Wielkiej Smuty przypadają też lata wielkiego głodu.

10. Klęska Wielkiego Głodu w Rosji to czas przypadający na lata 1601-1603. Za przyczynę tej klęski uznaje się wybuchu wulkanu na terytorium odległego Peru, który wyrzucił do atmosfery tak wielką ilość pyłu, że przez ponad dwa lata ograniczał on swobodny dostęp promieni słonecznych do ziemi i spowodował związane z nim zmiany klimatyczne niszczące uprawy. W tym czasie populacja ludzka Rosji zmniejszyła się o 1/3.

11. Przez wieki Rosja targana była wieloma wojnami. Najkrwawszą była II wojna, zwana Wojną Ojczyźnianą. W jej wyniku śmierć poniosło ponad 41 milionów obywateli Związku Radzieckiego. W tej przerażającej liczbie 19 milionów stanowili żołnierze, a 23 miliony ludność cywilna. Liczba tych straconych istnień ludzkich ujrzała światło dzienne dopiero pod koniec XX wieku, a tuż po wojnie była objęta wielką tajemnicą.

12. Rosja w swej wojennej historii miała dwie wojny ojczyźniane : Pierwsza Wojna Ojczyźniana była za czasów wojen Napoleońskich, a Druga Wojna Ojczyźniana to czas II wojny.

13. W czasie działań wojennych II wojny na terenie Rosji doszło do nieznanego dotąd w historii oblężenia miasta. Leningrad opierał się niemieckiemu oblężeniu prawie przez 900 dni. Podczas trwającego oblężenia od 8 września 1941 roku do 27 stycznia 1944 roku w mieście poniosło śmierć około 1 milion osób, żołnierzy broniących miasto i cywilów. Główną przyczyną zgonów był głód.

14. W 1961 roku Rosjanie wystrzelili w kosmos pierwszą rakietę na pokładzie której był człowiek. Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem w kosmosie, jego lot trwał 108 minut.

15. Walentina Tierieszkowa jako pierwsza kobieta w świecie na pokładzie radzieckiej rakiety Wostok 6 odbyła lot w kosmos. Lot trwał od 16 czerwca 1963 roku do 19 czerwca 1963 roku.

16. W historii rosyjskiej eksploracji kosmosu należy odnotować fakt, że pierwszym sputnikiem wystrzelonym w kosmos był Sputnik 1. Wydarzenie to miało miejsce 4 października 1957 roku.

17. W latach 1957-1975 pomiędzy Związkiem Radzieckim, a Stanami Zjednoczonymi trwała rywalizacja o podbój kosmosu. Oficjalnie ta rywalizacja o kosmos zakończyła się 15 lipca 1975 roku misją Sojuz-Apollo i połączeniem obu statków kosmicznych na orbicie okołoziemskiej.

18. Ze względu na swoje położenie w Rosji występuje 9 stref czasowych. Początkowo było ich 11 jednak władze Rosji na drodze administracyjnej zredukowały je do 9 obecnie obowiązujących.

19. Rosjanie słyną ze spożywania dużych ilości mocnych alkoholi. Do ciekawostek zaliczyć należy fakt, że do 2013 roku piwo nie było w Rosji zaliczane do alkoholu.

20. Przez terytorium Rosji biegnie najdłuższa linia kolejowa, której długość wynosi 9 200 kilometrów.

21. Stolica Rosji Moskwa licząca ponad 12 milionów mieszkańców jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem Europy.

22. 60% powierzchni Rosji stanowią lasy i dlatego nie bez przyczyny lasy te nazywane są płucami Europy.

23. Najdłuższą rzeką Rosji jest Lena mająca 4 400 kilometrów długości, kolejną jest Ob, a następną Jenisej.

24. W dawnym Leningradzie, a obecnym Petersburgu znajduje się stolica kultury rosyjskiej. Ma tam siedzibę 2 000 bibliotek, 221 muzeów, 80 teatrów, 100 hal koncertowych, 46 galerii itp.

25. Najsłynniejszym rosyjskim muzeum jest Ermitaż znajdujący się w Petersburgu. Muzeum zajmuje miejsce w 5 pałacach nad brzegiem rzeki Newy, przepływającej przez miasto.

26. Najwyższym szczytem w Rosji jest góra Elbrus mająca 5642 metry wysokości.

27. Europejska część Rosji kończy się na paśmie gór Ural, za którymi rozciągają się stepy azjatyckie i syberyjska tajga.

28. Na terenie Rosji znajduje się jezioro Bajkał, będące najgłębszym i najstarszym jeziorem na świecie.

29. Rosja jest wielokulturowym i wielonarodowym państwem, doliczono się ponad 100 różnych narodowości.

30. Michaił Gorbaczow był pierwszym i jedynym prezydentem Związku Radzieckiego. Zmieniło się to wraz z rozwiązaniem ZSRR i powstaniem Federacji Rosyjskiej.

4.1/5 - (9 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić