10 Ciekawostek o Parku Szczytnickim we Wrocławiu

park szczytnicki
foto – Autorstwa Rafix – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16802746

Londyn ma swój Hyde Park, a Wrocław Park Szczytnicki. Nie bez przyczyny to porównanie. W obu przypadkach historia powstania, dzieje i wielkość obu obiektów są bardzo zbliżone. Co prawda Wrocław nieprędko dorówna powierzchnią i liczbą mieszkańców Londynowi nie oznacza to, że nie może z nim konkurować parkami.

Zobacz więcej atrakcji we Wrocławiu

1. Park Szczytnicki nie od razu znajdował się w obrębie granic dzisiejszego Wrocławia. Szczytniki już XVI wieku były wsią podwrocławską i jak nazwa wskazuje zamieszkiwane były głównie przez rzemieślników parających się wyrobem w tamtych czasach tarcz dla zbrojnych.

2. Rada Miejska Wrocławia w roku 1318 zakupiła wieś Szczytniki od zakonników, będących w tamtych czasach właścicielami tego miejsca. Zakupiona wieś Szczytniki to najstarsza posiadłość wrocławska nie granicząca bezpośrednio z jego murami. W granice miasta teren ten został włączony w roku 1868.

3. Przyglądając się mapie Wrocławia łatwo dostrzec, że teren na który położony jest Park Szczytnicki stanowi swego rodzaju wyspę wytyczoną granicą stworzoną od południa przez linię brzegową rzeki Odry, od wschodu i północy przepływa Kanał Powodziowy, a od zachodu Kanał Miejski. Oczywiście Park zajmuje tylko część tego terenu nie zmienia to faktu, że znajduje się na swego rodzaju sztucznej wyspie.

4. Rok 1783 uznawany jest za początek Parku. Stało się to za sprawą ówczesnego komendanta garnizonu wrocławskiego Fryderyka Ludwika Hohenlohe, który wykupił ten teren i założył tam park. Park jest zaliczany do jednego z pierwszych parków utworzonych w Europie i utrzymanym w stylu angielskim.

5. W czasie wojen napoleońskich park został poważnie zniszczony podczas oblężenia miasta mającego miejsce w roku 1806.

6. W 1833 na terenie Parku Szczytnickiego odbyły się wyścigi konne, były to pierwsze tego typu zawody sportowe na terenie Wrocławia.

7. W latach poprzedzających zorganizowaną we Wrocławiu w roku 1913 Wystawę Stulecia, Park Szczytnicki wzbogacił się o nowe rozwiązanie związanie z przeobrażeniem jego części w Ogród Japoński. Przedsięwzięcie to przebiegało w latach 1909-1912 i było inicjatywą hrabiego Fritza von Hochberga. Ogród zaprojektował japoński ogrodnik Mankichi Araia. Niestety po zakończeniu Wystawy Stulecia, usunięto z Ogrodu Japońskiego najciekawsze elementy nadające mu charakter japoński.

8. W roku 1994 z inicjatywy prof. Ikuya Nishikawy przywrócono Ogrodowi Japońskiemu jego dawny charakter i dziś Ogród ten stanowi unikatowy na skalę europejską przykład żywej kultury japońskiej.

9. Na terenie Parku Szczytnickiego znajduje się kilka bardzo charakterystycznych dla tego miejsca budowli takich jak: Hala Stulecia, Pergola, Iglica, drewniany kościół pw. Jana Nepomucena

10. W Parku Szczytnickim spotkać można ponad 350 gatunków drzew pochodzących z różnych rejonów świata. Pośród bogatej roślinności schronie znajduje ponad 70 gatunków ptaków i wiele gatunków zwierząt.

4.7/5 - (6 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić