10 Ciekawostek o Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu

ogród botaniczny wrocław
foto – Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=410105

Wrocław jest tego rodzaju miastem, że niespodzianki można tu spotkać niemalże na każdym kroku, zwłaszcza jeśli te kroki kierowane są w stronę najstarszej części miasta. Jedną z takich bardzo ciekawych niespodzianek jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zobacz więcej atrakcji we Wrocławiu

1. Co to jest ogród botaniczny? Najprościej można na tak postawione pytanie odpowiedzieć, że jest to miejsce, w którym zgromadzono szereg gatunków roślin pochodzących z różnych zakątków kraju jak również z rożnych stron świata. Zadaniem ogrodu botanicznego jest ekspozycja roślin oraz prowadzenie ich obserwacji w celach naukowych jak również zmierzających do ochrony gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem.

2. Ogród Botaniczny we Wrocławiu ma swoje początki w roku 1811. To właśnie w tym roku z inicjatywy profesora Heinricha Friedricha Linka na terenie Ostrowa Tumskiego wydzielono 5 hektarów terenu, na którym zaczęto przygotowania do stworzenia zalążka uniwersyteckiej kolekcji botanicznej.

3. Teren pod przyszły Ogród Botaniczny został pozyskany po rozebranych dawnych umocnieniach fortyfikacyjnych tej części miasta zniszczonych w dużej mierze podczas wojen napoleońskich.

4. Na przełomie XVIII i XIX wieku we Wrocławiu powstał uniwersytet, który utworzony został z dawnej Academii Leopoldiny połączonej z Uniwersytetem Viadrina funkcjonującym w tamtych czasach we Wrocławiu. Tak najkrócej przedstawia się historia powołania Uniwersytetu Wrocławskiego. I tejże uczelni król pruski Fryderyk Wilhelm III podarował owe pierwsze 5 hektarów terenu.

5. Początki przyszłego Ogrodu Botanicznego to czas budowy pierwszych szklarni oraz palmiarni. Nie ograniczano się jedynie do tych budowli, równocześnie prowadzono nasadzenia różnych roślin na otwartym terenie.
Do roku 1816 zagospodarowano około jedną trzecią terenu i nasadzono 2000 roślin w kolekcjach.

6. W latach 1852-1884 przeprowadzono gruntowną reorganizację ogrodu, a jego kolekcja roślin zwiększyła się do 12 000 gatunków i odmian. W tym czasie udostępniono ogród odwiedzającym we wszystkie dni powszednie.

7. W roku 1888 oddano do użytku budynek powstałego właśnie Muzeum Botanicznego.

8. Podczas działań wojennych II wojny światowej Ogród Botaniczny uległ zniszczeniu między innymi w związku z utworzeniem na jego terenie stanowisk niemieckiej obrony przeciwlotniczej.

9. Decyzja o odbudowie Ogrodu Botanicznego podjęta została w roku 1948. Już w roku 1950 Ogród udostępniono mieszkańcom, początkowo jedynie w niedziele i święta. W roku 1958 saperom udało oczyścić się cały teren z pozostałej po czasach wojny amunicji i od tego momentu Ogród został otwarty dla publiczności we wszystkie dni tygodnia.

10. Od roku 1994 Ogród Botaniczny wraz z całym otaczającym go historycznym centrum Wrocławia uznany jest za pomnik historii.

4.5/5 - (4 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić