Muzeum Wsi Kieleckiej – Informacje i Ciekawostki

muzeum wsi kieleckiej
foto – Autorstwa Michał Derela (Pibwl) – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=475004

Muzeum Wsi Kieleckiej celem swoich działań uczyniło ochronę, gromadzenie i udostępnianie zabytków kultury ludowej województwa świętokrzyskiego, a także popularyzację kultury ludowej.

1. Muzeum Wsi Kieleckiej samodzielną działalność rozpoczęło z początkiem stycznia 1977 roku. Powołane zostało jednak rok wcześniej na mocy decyzji Wojewody Kieleckiego.

2. Wśród oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej znajdują się m.in: Park Etnograficzny w Tokarni w gminie Chęciny, Dworek Laszczyków w Kielcach, a także Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

3. Park Etnograficzny w Tokarni jest głównym obiektem muzeum, a jego teren został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych w 1995 roku.

4. W Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej mieszczą się stałe ekspozycje budownictwa małomiasteczkowego, dworskiego i wiejskiego, które pozwalają zaprezentować zabytkowe budynki w warunkach zbliżonych do naturalnych. Teren skansenu liczy 65 hektarów, z czego 20 to las.

5. Na ekspozycję składają się między innymi całe zagrody wiejskie, budynki gospodarcze, zabytki przemysłu wiejskiego, kuźnia i młyny, a także kościół, dwór, szkoła, apteka i karczma. Wiejskie domy otaczają przydomowe ogródki. Udostępniane do zwiedzania pomieszczenia wyposażone są w sprzęt, meble i narzędzia typowe dla regionu z którego pochodzą.

6. W 1971 roku etnograf profesor Roman Reinfuss z Pracowni Badania Polskiej Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki przy Polskiej Akademii Nauk opracował założenia merytoryczne i naukowe ekspozycji. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

7. Muzeum Wsi Kieleckiej w latach 2010-2020 ośmiokrotnie zdobywało nagrodę Lidera Regionu. Pięciokrotnie w kategorii: kultura. Oprócz tego wyróżniono je w kategoriach: historia, mocna marka, a także sport, turystyka i rekreacja.

8. Park Etnograficzny w Tokarni Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymał dwie gwiazdki Michelin, przyznane w przewodniku “Guide Verte Pologne” w 2018 roku.

9. Muzeum Wsi Kieleckiej skupia się również na działalności naukowej i wydawniczej. W zbiorach można znaleźć wiele opracowań na temat obiektów architektury regionu, a także charakterystycznego dla okolicy rzemiosła.

10. Dla turystów, którzy odwiedzają muzeum z dziećmi, szczególnie polecaną atrakcją będzie z pewnością zrekonstruowany budynek szkoły sprzed 100 lat, który podobnie jak pozostałe, odtworzono z dużą dbałością o szczegóły.

11. Wśród wnętrz budynków znajdujących się na terenie Tokarni Muzeum Wsi Kieleckiej wyróżnia się apteka w której można znal
eźć m.in: pigulnicę, czyli maszynę do robienia pigułek, a także urządzenie do odlewania świec. Uwagę przyciągają etykiety pojemników z lekarstwami, których kolor wskazywał na siłę działania środków.

12. Na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej okazjonalnie odbywają się pokazy kowalstwa podczas których można poznać historię tego rzemiosła i zobaczyć np. jak pozyskuje się miedź metodą elektrolizy.

13. Muzeum oferuje szeroki wybór miejsc piknikowych i biwakowych.

Oceń post
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić