Kopiec Wyzwolenia 🗺️ Informacje i Ciekawostki

kopiec wyzwolenia
foto – Autorstwa Marek Mróz – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107212089

Historia Polski, podobnie jak innych europejskich państw, jest zawiła i towarzyszą jej ciągłe wojny, potyczki itp. W historii polskich wojen jest jedna, która odbiła się dużym echem w całej ówczesnej Europie. Ową wojną, a w zasadzie wyprawą wojenną i stoczoną bitwą, była polska odsiecz Wiedniowi w obliczu tureckiej nawałnicy. Odsiecz Wiedeńska była zorganizowana przez polskiego króla Jana III Sobieskiego. Podczas podróży z ziemi polskiej pod austriacki Wiedeń, wojska pod wodza króla Jana III Sobieskiego maszerowały także przez terem Śląska. Na drodze przemarszu znajdowały się Piekary Śląskie.

1. W roku 1683 król Jan III Sobieski w drodze do Wiednia zatrzymał się w Piekarach Śląskich na czas modlitwy przed obrazem Najświętszej Marii Panny w Piekarach. Obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej nosi nazwę Matki Boskiej Piekarskiej.

2. W roku 1883 przypadała 200. rocznica przemarszu przez Piekary Śląskie wojsk w drodze do Wiednia. Chcąc uczcić tą rocznicę zrodziła się wśród mieszkańców Piekar idea budowy kopca, mającego upamiętnić to wydarzenie. W tym czasie Piekary wraz z całym Śląskiem znajdowały się w rękach niemieckich. Było to efektem rozbiorów Polski. Władze niemieckie nie wyraziły zgody na materializację tej idei.

3. W roku 1930 przypadała 10 rocznica II powstania śląskiego i w związku z nią powrócono do idei budowy kopca, tym razem upamiętniającego to wydarzenie. Po chwilowym upadku pomysłu znów wrócił on w związku ze zbliżająca się 250. rocznicą przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego przez miasto. Tym razem idea doczekała się realizacji.

4. Kopiec został zaprojektowany przez inż. Zaczyńskiego. Akt erekcyjny w postaci dokumentu zawierającego spisane postanowienie o rozpoczęciu budowy został wmurowany w dniu 17 września 1932 roku. Tym samym rozpoczęto trwającą 5 lat budowę.

5. Uroczyste zakończenie prac nastąpiło 20 czerwca 1937 i zbiegło się z 15 rocznicą powstania i przyłączenia Ziemi Śląskiej w granice Polski.

6. Uroczystość rocznicowa połączona z zakończeniem prac przy budowie kopca, miała charakter manifestacji patriotyczne, w której oprócz mieszkańców, przyjezdnych gości uczestniczył także ówczesny wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski.

7. Rozpoczynając budowę kopca założona została także Złota Księga będąca księgą upamiętniającą budowę wraz z jej najważniejszymi momentami. W księdze znalazły się pieczęcie i wpisy osób, organizacji i instytucji oraz osób prywatnych biorących udział w budowie. Księga przechowywana jest do dnia dzisiejszego w zbiorach Izby Regionalnej znajdującej się przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich.

8. W 70 rocznicę poświęcenia Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich przypadającą 20 czerwca 2007 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu konserwacji Kopca.

9. Kopiec ma 356 metrów wysokości ponad poziom morza i 20 metrów od poziomu gruntu. Średnica wynosi 64 metry liczone przy podstawie.

10. Z wierzchołka Kopca Wyzwolenia rozciąga się wspaniały widok na wszystkie strony świata.

4/5 - (20 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić