Góra Zborów 🗺️ Informacje i Ciekawostki

góra zborów
foto – Autorstwa Jerzy Opioła – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68933626

Góra Zborów w Podlesicach inaczej zwana Berkową Górą to duże skaliste wzgórze leżące w województwie śląskim. Leży ono w obrębie małej wsi Podlesice. Można ją przypisać do Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej a dokładnie do Wyżyny Mirowsko Olsztyńskiej.

1. Rezerwat Przyrody Góra Zborów

Na terenie Góry Zborów znajduje się Rezerwat Przyrody o tej samej nazwie. To rezerwat przyrody nieożywionej i powstał w roku 1957. Na jego terenie znajdują się między innymi słynne jaskinie.

2. Punk widokowy

Na wierzchołku wzgórza zbudowano wieżyczkę triangulacyjną, która jest obecnie punktem widokowym na okolice. Stanowi ona najwyższe wzniesienie w okolicy.

3. Dawny kamieniołom

Na terenie rezerwatu przyrody znajduje się zamknięty kamieniołom, w którym dawniej przymusowo pracowali robotnicy III Rzeszy.

4. Młynarze

Młynarze to skupisko kilku efektownych skał na Górze Zborów. Skały mają wysokość około 20 metrów i można się po nich wspinać. To jedne z najpopularniejszych miejsc do wspinaczki w okolicach Podlesic.

5. Ściana Młynów

Kolejna ściana wspinaczkowa w obrębie Góry Zborów. Dosyć łagodna ściana, z dobrą asekuracją i łatwym podejściem.

6. Wzniesienie Apteki

Ze szczytu Góry Zborów można podziwiać piękne wzniesienie Apteki, znane jako Koźnica. Ma wysokość prawie 450 metrów i prowadzi przez nie łagodny szlak turystyczny.

7. Schronisko Kazamar w Cyrku

Schronisko to znajduje się w skale z Mysim Trawersem, tuż powyżej Turni nad Kaskadami. W zakamarkach tego schroniska można spotkać rzadkiego ptaka Pleszka Zwyczajnego. Schronisko jest suche i można się w nim spokojnie schronić w razie niepogody.

8. Turnia nad Kaskadami

Turnia ta ma wysokość od 12 do 22 metrów i znajduje się na otwartej przestrzeni. Jej ściany są przewieszone lub pionowe, można się na nich dopatrzeć formacji skalnych takich jak filar, komin czy zacięcie.

9. Popularne szlaki turystyczne na górę

Na górę Zborów można się dostać dwoma trasami turystycznymi. Przebieg pierwszej z nich to Szlak Orlich Gniazd: Góra Janowskiego – Podzamcze – Karlin – Żerkowice – Morsko – Góra Zborów – Zdów-Młyny – Bobolice – Mirów – Niegowa. Zaś druga trasa to Szlak Rzędkowicki: Mrzygłód – Myszków – Góra Włodowska – Rzędkowickie Skały – Góra Zborów.

10. Jaskinia Głęboka

Jaskinia Głęboka to jedyna jaskinia udostępniona do zwiedzania w rejonie północnym Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej.

11. Murawy kserotermiczne

Nie po wszystkich skałach i szczytach można chodzić w obrębie Góry Zborów, dlatego, że w wielu miejscach odbywa się rekultywacja muraw kserotermicznych i mogły by one ulec zniszczeniu.

12. Szczelina w Ryglu

Szczelina w Ryglu znajduje się w skale Rygiel w Górze Zborów. Szczelina ma wysokość 3 metrów i głębokość 3,5 metra. Można do niej swobodnie wejść.

3.8/5 - (28 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić