Atrakcje Dolsk 2024 – Co warto tutaj zobaczyć ?

fotografia by Stiopa / Wikipedia

Atrakcje Dolsk 2022 – Co warto tutaj zobaczyć?

Wielkopolska to w zasadzie duża nizinna równina. Pomimo typowo nizinnego charakteru na jej terenie znajduje się wiele miejsc, na których cofający się lodowiec pozostawił ciekawe ukształtowania terenu. Jednym z takich miejsc są okolice niewielkiego miasteczka Dolska. Miasto położone jest na wąskim pasku ziemi pomiędzy dwoma niewielkimi jeziorami. Tymi jeziorami są Jezioro Dolskie Wielkie i Jezioro Dolskie Małe. Jeziora to nie wszystko, ciekawe ukształtowanie terenu stanowią pagórki urozmaicające krajobraz wokół miasta. Mikroklimat i złoża torfu zawierające borowinę mogą w przyszłości zadecydować o uzdrowiskowym charakterze miasta.

Dolsk – krótko historycznie

Ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z czasów Kultury Łużyckiej.
Pierwsze wzmianki pisane datuje się na rok 1136. Dokumenty świadczą, że właścicielami tych terenów byli biskupi gnieźnieńscy.
Prawa miejskie Dolsk otrzymał z rąk Kazimierza Wielkiego w roku 1359. Na mocy tego dokumentu miasto miało prawo do organizowania targu w każdą środę. Był to bardzo poważny dokument świadczący o dużym przywileju ekonomicznym miasta.
Dolsk jako miasto miał obowiązek wystawiania zbrojnych na wezwanie królewskie. Znaczenie miasta podkreśla fakt, że miasto miało na królewskie wezwanie do ustanowienia aż 10 zbrojnych.

W czasach zaborów Dolsk jak większość Wielkopolski znalazł się w rękach niemieckich. Pomimo silnych działań germanizacyjnych ze strony zaborcy pruskiego, miasto rozwijało się ekonomicznie. W 1866 powstało tu pierwsze w Wielkopolsce Kółko Rolnicze.

Podczas Powstania Wielkopolskiego mieszkańcy Dolska brali w nim czynny udział. W mieście utworzono kompanię ochotników. Uczestniczyli oni w walkach w Rawiczu i pod Zbąszyniem.

Zabytki Dolska

– Założenia urbanistyczne wraz z ratuszem są dziedzictwem budowlanym pochodzącym z czasów połowy XIV wieku.
– Kościół pw. św. Michała Archanioła zbudowany w roku 1460 otoczony jest murem z barokową bramą
– Kościół św, Wawrzyńca, barokowa budowla z roku 1685
– Kościół Świętego Ducha, drewniana budowla z roku 1618
– Plebania z XVIII wieku, budynek z ciekawym mansardowym dachem z lukarnami

Aby przekonać się o uroku tego miejsca warto wybrać się na krótką wycieczkę do Dolska i spędzić weekend nad brzegiem jednego z miejskich jezior. Na turystów czekają agroturystki i restauracje położone w pobliżu zbiorników wodnych.

Po więcej informacji warto zajrzeć tutaj

4/5 - (2 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz Również Polubić