Beskid Mały 🗺️ Informacje i Ciekawostki

beskid mały
foto – Autorstwa Jerzy Opioła – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44057293

Południową granicę Polski stanowią pasma górskie, przebiegające przez całą jej długość, poczynając od Sudetów na zachodzie po Bieszczady na wschodzie. Pośrodku tej granicy wyodrębnione zostały jeszcze Beskidy. Beskidy podobnie jak wymienione wcześniej góry, składają się z mniejszych pasm górskich noszących swoje nazwy. Jednym z takich obszarów jest Beskid Niski.

1. Beskid Mały to niewielkie liczące niewiele więcej niż 35 kilometrów długości pasmo górskie, zajmujące część większego obszaru górskiego nazwanego Beskidy Zachodnie.

2. Najwyższym szczytem Beskidów Małych jest góra Czupel. Szczyt ten znajduje się w zachodniej części Beskidu Małego. Jego wysokość wynosi 930 metrów nad poziomem morza.

3. W roku 1914 zbudowano w pobliżu szczytu Czupel schronisko górskie. Schronisko maiło ciekawą nazwę, mającą zachęcić do jego odwiedzania i nazywało się „Widok na Tatry”. Niestety schronisko nie przetrwało do dnia dzisiejszego, spłonęło w pożarze w roku 1967 i nie zostało odbudowane. Dziś można jedynie zobaczyć pozostałości fundamentów znajdujące przy jednym z prowadzących tam szlaków.

4. Beskid Mały znajduje się w dorzeczu Wisły. Jedną z głównych rzek tych gór jest Soła. Jest to znacząca dla tych gór rzeka. Przełom Soły przecina Beskid Mały, tworząc dwie jego części zachodnią i wschodnią.

5. Ważniejszymi szczytami Beskidu Małego są: Magurka Wilkowicka, Groniczka, Łamana Skała, Leskowiec, Groń Jana Pawła II, Smrekowica i wiele innych znajdujących się zarówno we wschodniej jak i zachodniej części pasma.

6. Beskid Mały można by śmiało nazwać Beskid Jaskiniowy, ponieważ na jego obszarze znajduje się wiele większych i mniejszych jaskiń. Jaskiń w Beskidzie Małym doliczono się i skatalogowano około 50. Prawie wszystkie jaskinie wyłączone są z ruchu turystycznego. Wstęp do jaskiń zarezerwowany jest jedynie dla osób czy grup osób posiadających odpowiednie przeszkolenie i po uzyskaniu zezwolenia. Samodzielna penetracja jest zabroniona, ponieważ grozi poważnym wypadkom oraz śmiercią.

7. Największą jaskinią w Beskidzie Małym jest Jaskinia Dziurawa mająca 160 metrów długości i jest głęboka na 8,5 metra. Kolejną drugą co do wielkości jest Jaskinia Stracone mierząca 135 metrów długości i mająca 17 metrów deniwelacji, czyli różnicę pomiędzy najwyższym i najniższym punktem na określonym terenie.

8. Jedną z najciekawszych jaskiń jest Jaskinia Lodowa w Zamczysku. Jest to najniżej położona w Polsce jaskinia lodowa. W najcieplejsze dni lata w jaskini tej na głębokości około 7 metrów poniżej wejścia utrzymuje się lód. Jaskinia ta jest jedyną znaną znajdującą się poza Tatrami jaskinią lodową.

9. Ciekawym miejscem w Beskidzie Małym jest wodospad Dusica nazywany także Dusiołek. Znajduje się on w stromym jarze na potoku Dusica. Woda przepływająca przez ponad trzymetrowej wysokości głazie, rozbija się tworząc malowniczy wodospad. Cały wodospad ma 4 metry szerokości i 5 metrów wysokości.

10. W Beskidzie Małym poprowadzone jest wiele szlaków turystycznych. Większość z wytyczonych tras jest bardzo łatwa do pokonania nawet z małymi dziećmi oraz dla osób starszych, stroniących od stromych szlaków turystyki górskiej, przedkładających spokojny spacer nad dużym wysiłkiem.

4/5 - (26 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić