Lubin * Atrakcje 2022 * Co Zwiedzić i Gdzie Zjeść ?

fotografia – Pixabay

Stolicą polskiej miedzi jest Lubin. To w tym mieście inż. Jan Wyżykowski w roku 1957 odkrył pokłady miedzi. Odkrycie to sprawiło bardzo intensywny rozwój miasta. W mieście powołano do życia Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Dziś Polska dzięki temu odkryciu zaliczana jest do światowej czołówki producentów miedzi na świecie.

Atrakcje i zabytki Lubina

1. Ruiny zamku z XIV wieku – zamek został zniszczony przez wojska szwedzkie w roku 1641 roku.

2. Mury miejskie – wzniesione w XIV wieku, do dnia dzisiejszego pozostały dobrze zachowane spore fragmenty widoczne w mieście.

3. Baszta Głogowska – budowla z połowy XIV wieku, zbudowana z kamienia i cegły. Stanowiła obiekt obronny. Dobrze zachowana do dziś służy jako miejsce użyteczności publicznej wykorzystywane przez różne organizacje społeczne

4. Kaplica Zamkowa – zbudowana w XIV pozostała do dziś jako jedyny element zniszczonego zamku.

5. Ratusz –  zbudowany został w roku 1768 w stylu barokowym, znajduje się w nim Muzeum Historyczne Lubina. W ratuszu urzędują władze miasta.

6. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej – powstał w XIV wieku i był kilkakrotnie przebudowywany

Lubin – krotko historycznie

Najstarsze wykopalisko informujące o żyjących tu ludziach pochodzą z epoki kamiennej około 4000 lat temu. Odkryto grób szkieletowy dokumentujący pochodzący z tamtych czasów
Kolejne istnienie osad ludzkich na terenach dzisiejszego Lubina pochodzą z bardziej cywilizowanych czasów i sięgają do okresu kultury łużyckiej. Osady odkryte na tym terenie były miejscami przecinania się szlaków handlowych karawan kupieckich podążających z południa w kierunku Morza Bałtyckiego.

Pierwsze wzmianki pisane pochodzą z połowy XII wieku. Od roku 1349 Lubin był księstwem. Po okresie wojen śląskich Lubin dostał się pod panowanie Prus, a cały region został zarządzany bezpośrednio z Berlina.
Okres władzy niemieckiej to postępująca germanizacja dążąca do wynarodowienia Polaków w imię ujednolicenia narodowego podległych terenów.

Miasto zostało wcielone do Polski po zakończeniu II wojny. Ludność niemiecka została wysiedlona, a na jej miejsce przybyli przesiedleńcy ze wschodu.
W roku 1957 odkryto w Lubinie potężne złoża miedzi. Decyzją władz powołany został do życia Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Miasto weszło w kolejną fazę rozwoju, który trwa do dziś.

4.6/5 - (5 votes)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić