Kaszubski Park Krajobrazowy – Informacje i Ciekawostki

Jezioro Ostrzyckie w Kaszubskim Parku Krajobrazowym / foto – Autorstwa JKT z polskiej Wikipedii, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8450329

Kaszubski Park Krajobrazowy – znajduje się w województwie pomorskim, na Kaszubach. Zajmuje centralną część Pojezierza Kaszubskiego, mezoregionu należącego do Pojezierza Wschodniopomorskiego.

 

1. Park został utworzony 15 czerwca 1983 r. Jego powierzchnia wynosi 33 202 ha, z czego użytki rolne stanowią 16 712 ha, lasy 11 230 ha, a wody 3 430 ha. Otulina parku zajmuje powierzchnię 32 494 ha i poza dwoma odcinkami otacza niemal cały park. 40 % powierzchni Kaszubskiego Parku Krajobrazowego stanowią Obszary Natura 2000.

2. Kaszubski Park Krajobrazowy znajduje się na terenie trzech powiatów, kartuskiego, kościerskiego i wejherowskiego. W powiatach tych jego granice przechodzą przez 8 gmin, do których należą Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, Stężyca, Somonino, Linia, Kościerzyna i Nowa Karczma. Największy powierzchniowo udział w terenie parku mają cztery pierwsze wymienione gminy.

3. Głównymi rzekami parku są Radunia i Łeba. Licznie występują jeziora, z których można wyróżnić 34 o powierzchni większej niż 10 ha. Zajmują one łączną powierzchnię 3 196 ha, co stanowi ok. 10 % powierzchni Parku. Największym jeziorem w parku jest Jezioro Raduńskie Dolne, o powierzchni 737,2 ha, a najgłębszym Jezioro Raduńskie Górne, którego głębokość dochodzi do 43 m.

4. W parku wydzielonych zostało 12 obszarów ochrony ścisłej. Należą do nich: Jezioro Turzycowe, Kurze Grzędy, Leśne Oczko, Lubygość, Ostrzycki Las, Sczelina Lechicka, Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim, Staniszewskie Błoto, Staniszewskie Zdroje, Zamkowa Góra, Żurawie Błota i Żurawie Chrusty. Łącznie zajmują one ok. 722 ha, co stanowi 2,2 % powierzchni Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wśród 42 pomników przyrody 32 stanowią drzewa, pojedyncze i w grupach, a 10 pomników to głazy narzutowe.

5. Wśród ponad 20 punktów widokowych, 11 zaliczono do szczególnie atrakcyjnych. Znajdują się wśród nich: widok na dolinę Łeby w Miłoszowie, punkt widokowy na Jezioro Sianowskie, „Tamowa Góra”, „Góra Sobótka”, „Złota Góra”, „Jastrzębia Góra”, „Góra Kamyszki”, „Łączyno”, „Zamkowa Góra”, widok z przesmyku między jeziorami Raduńskim Dolnym i Górnym oraz wieża widokowa na szczycie Wieżycy.

6. Wieża widokowa na szczycie Wieżycy (328, 7 n.p.m.) wznosi się na wysokość 35 m i posiada stalową konstrukcję. Zastąpiła ona drewnianą konstrukcję, która powstała w czasach PRL. Znajduje się ok. 30 m od szczytu wzniesienia. Nosi imię Jana Pawła II. Wieża powstała w 1997 r., a w 2019 r. została odremontowana. Składa się z trzech tarasów widokowych, a dojście do najwyższego z nich wymaga pokonania 182 stopni. Z góry można podziwiać panoramę m.in. Wzgórz Szymbarskich oraz jezior zaliczanych do tzw. Kółka Raduńskiego. Wejście jest płatne.

7. Flora parku obejmuje ok. 700-800 gatunków. Specyficzny klimat sprzyja występowaniu roślin górskich i podgórskich, takich jak podrzeń żebrowiec, tojad dzióbasty, kozłek bzowy, przetacznik górski, manna gajowa, niezapominajka leśna, kokoryczka okółkowa czy skrzyp olbrzymi. 43 występujące w parku gatunki roślin znajdują się pod całkowitą ochroną. Na obszarach morenowych rosną lasy bukowe, bukowo-dębowe oraz kwaśna buczyna niżowa. Na torfowiskach znaleźć można bór bagienny i brzezinę bagienną. Szczególnie cenne są zbiorowiska buczyny storczykowej oraz źródliskowe łęgi – podgórski jesionowy i jesionowo-olszowy.

8. Fauna parku jest licznie reprezentowana przez ptaki, wśród których do tej pory zaobserwowano 135 gatunków lęgowych, z czego gniazdowanie 77 zostało całkowicie potwierdzone. Wśród nich znajdują się m.in.: tracz, sowa włochatka, żuraw, samotnik, cyraneczka, pliszka górska, zimorodek. Gady reprezentowane są przez 5gatunków, a płazy prze 10 gatunków. Przedstawicielka ryb, strzebla błotna, według przeprowadzonych badań stanowi tu najliczniejszą grupę tego gatunku biorąc pod uwagę wszystkie parki krajobrazowe w Polsce. Ssaki reprezentowane są przez 43 gatunki, z czego 9 stanowią nietoperze.

9. Ze względu na swoje położenie Kaszubski Park Krajobrazowy stanowi doskonałe miejsce do zapoznania się z kulturą i folklorem Kaszubów. Posługujący się w znacznej mierze językiem kaszubskim mieszkańcy regionu kultywują swoją tradycję w muzyce, malarstwie, rzemiośle artystycznym, którego elementy stanowią haft kaszubski, malarstwo na szkle, rzeźba i plecionkarstwo. Z Kaszubami związane są również imprezy kulturalne, takie jak Truskawkobranie na Złotej Górze, Jarmark Kaszubski w Kartuzach czy odpust na cześć Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie.

10. Na terenie parku można odnaleźć liczne ślady dawnego osadnictwa w postaci stanowisk archeologicznych i grodzisk. Najwcześniejsze ślady bytności ludzkiej na tym terenie pochodzą z epoki brązu. Dotychczas wydzielono 22 obszary i obiekty cenne z punktu widzenia archeologii. Na tym tle wyróżnia się cmentarzysko kurhanowe koło leśniczówki Uniradze, w gminie Stężyca. Jest to największe cmentarzysko tego typu w Polsce. Znalezionych tu zostało ok. 3 tys. kurhanów i grobów, zarówno ciałopalnych jak i szkieletowych.

11. Wśród zabytków znajdujących się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się przede wszystkim sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. Tamtejsza świątynia powstała w 1816 r. Posiada szkieletową konstrukcję i drewnianą dzwonnicę. Wewnątrz znajduje się cudami słynąca figura Matki Bożej pochodząca z XV w., a także zabytkowy ołtarz z XVII w. Wokół świątyni znajduje się droga krzyżowa, do której stacje zostały wyrzeźbione w drewnie przez twórców ludowych. Wśród innych zabytków na uwagę zasługuje kościół parafialny w Chmielnie z 1845 r.

12. Wśród muzeów na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie, gdzie można zapoznać się z procesem powstawania wyrobów ceramicznych, jak również samemu spróbować sił w tej niełatwej sztuce. Warto również odwiedzić Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, Ogród Botaniczny w Gołubiu oraz Kaszubski Park Miniatur w Stryszej Budzie, prezentujący obiekty polskie i światowe wykonane w skali 1:25.

13. Przez Kaszubski Park Krajobrazowy przebiega czarny Szlak Wzgórz Szymbarskich oraz czerwony Szlak Kaszubski. Przez park przebiega ok. 50-kilometrowy odcinek głównej trasy rowerowej Gdynia-Człuchów, a także 10 bocznych tras o łącznej długości ok. 120 km. Do dyspozycji dla turystów przeznaczone są ponadto 4 szlaki kajakowe. W całości na terenie parku znajduje się Szlak Jezior Raduńskich, tzw. Kółko Raduńskie, które tworzy 10 jezior połączonych rzeką Radunia. Pozostałe szlaki kajakowe przebiegające przez park stanowią: Szlak Łeby, Szlak Raduni oraz Szlak Bukowiny.

14. Na terenie parku wyróżnione zostały 4 ścieżki przyrodnicze. Wśród nich znajdują się: ścieżka ekologiczna „Szlakiem rezerwatów przyrody”, tworząca pętlę o długości ok. 20 km, ścieżka ekologiczna w Mojuszu “Poznać i zrozumieć las” o długości 1,8 km, ścieżka przyrodniczo — leśna w Leśnictwie Dąbrowa o długości 1,3 km oraz ścieżka przyrodniczo — dydaktyczna “Pod Wieżycą” o długości 3,2 km.

15. Miłośnicy motoryzacji mogą skorzystać ze szlaku „Droga Kaszubska”. Wyznaczony został w centralnej części parku i liczy sobie ok. 20 km. „Droga Kaszubska” powstała w latach 1965-1967 jako droga krajobrazowa. Inicjatorem budowy był Bernard Szczęsny. Początkowa wersja drogi miała swój początek we wsi Garcz i koniec przy skrzyżowaniu drogi z Wieżycy z drogą Kościerzyna-Żukowo. Przebiegała przez wsie Chmielno, Zawory, Ręboszewo, punkt widokowy „Złota Góra”, Brodnicę Dolną, Ostrzyce i Wieżycę. Do dnia dzisiejszego powstało kilka dodatkowych wariantów tej drogi.

Oceń post
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić