Czy licencja na drona jest konieczna?

Licencja nie zawsze jest obowiązkowa dla dronów. Jednak gdy tylko bezzałogowy statek powietrzny waży więcej niż 250 gramów, nie można uniknąć licencji na drona. Dotyczy to zarówno tzw. dronów istniejących, jak i dronów w nowo wprowadzonej klasie ryzyka.

Komu potrzebna jest licencja na drona?

Licencja na drona jest wymagana przez prawo: jest ona obowiązkowa dla wszystkich dronów cięższych niż 2 kg. Eksploatacja dronów w tej klasie wagowej jest dozwolona tylko wtedy, gdy pilot wykaże się wystarczającą wiedzą w określonych dziedzinach. Nie ma znaczenia czy dron jest wykorzystywany prywatnie czy komercyjnie.

Ponadto władze lotnicze większości krajów związkowych wymagają okazania licencji na drona przy ubieganiu się o zezwolenie na wznoszenie się lub zwolnienie z zakazu eksploatacji dronów. W tym przypadku odpowiedzialne organy wymagają dowodu wiedzy z zasady i niezależnie od masy startowej drona. Niezależnie od tych wymogów prawnych czy urzędowych, uzyskanie licencji na drona może mieć sens także w innych przypadkach: Z jednej strony w ramach przygotowania do egzaminu uczone są ważne podstawy prawne, które każdy pilot drona powinien znać. Ponadto licencja na drona jest istotną przewagą konkurencyjną pozwalającą odróżnić się od czarnych owiec na rynku fotografii lotniczej. Posiadacze licencji na drona nie muszą posiadać ważnej licencji pilota. Licencja pilota lub jej uwierzytelniona kopia musi być wówczas noszona podczas operowania dronem jako substytut licencji na drona.

Jak przygotować się do egzaminu na licencję drona?

To, w jaki sposób przygotujesz się do egzaminu na licencję drona, zależy od Ciebie. Nie ma żadnych wymogów prawnych, np. dotyczących uczestnictwa w pewnych obowiązkowych wydarzeniach czy zebrania minimalnej liczby godzin lotu. Usługi oferowane w ramach przygotowania do egzaminu są różne – od kilkudniowych seminariów, po podręczniki i lekcje online.

Polecamy nasz samouczek online, ponieważ tutaj czas nauki można elastycznie dopasować do własnego czasu i tempa nauki. Oprócz filmów instruktażowych udostępniamy również odpowiednie slajdy lub ścieżkę dźwiękową jako audiobook. Dzięki tym nośnikom każdy uczestnik może przygotować się do egzaminu indywidualnie, korzystając z preferowanych materiałów dydaktycznych. Co do zasady, zalecamy, aby przygotowanie do egzaminu odbyć u dostawcy, u którego zdajesz również egzamin na licencję na drona. Jak na razie każda uznana jednostka ma swój własny katalog pytań na egzamin – z własnym ukierunkowaniem. Z tego powodu nie istnieją ogólnie obowiązujące materiały przygotowujące do egzaminów, które pasują do egzaminów wszystkich uznanych jednostek. Jakie szkolenie z drona jest potrzebne? Poziom ryzyka operacji jest ważny przy określaniu, które szkolenie jest najlepsze dla Ciebie.

Jeśli głównie latasz lekkim dronem i nie jesteś w pobliżu ludzi, kategoria otwarta jest dla Ciebie odpowiednia. Czy planujesz przeprowadzać kontrole np. w dzielnicach mieszkalnych? Następnie należy skupić się na kategorii specjalnej. Oprócz tych dwóch kategorii, możliwe jest również odbycie kursu, który zagłębia się w zastosowania dronów: fotografia, inspekcja lub mapowanie.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://ironsky.pl/szkolenia-uavo/swiadectwo-kwalifikacji-uavo/

Oceń post
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz Również Polubić